Starosta Robert Borski informoval o tom, že v pondělí 22. srpna byla dokončena poslední vrstva živice i v posledním úseku, a to mezi českou školou a Bystřicí.

„To ve skutečnosti znamená, že Hrádek má od pondělního odpoledne hotovou novou obslužnou komunikaci. Silnice vypadá moc dobře, vzrůstající počet místních inlajnistů je toho dokladem,“ uvedl Borski. „Další práce se soustředí na dodělání chodníků, podchod v Kompařově a terénní úpravy. Budou se také opravovat dva kilometry místních komunikací, které byly poškozeny stavbou. Koncem září by mělo být stavebně všechno hotovo,“ naznačil starosta.

Autobusová doprava od pátku

Důležitý je rovněž fakt, že v pátek 26. srpna bude obnovena autobusová doprava přes obec. „Náhradní doprava trvala od 16. května, to je více než tři měsíce. Původně to měly být jenom dva měsíce. Ze začátku jezdily dvě avie, které lidé nazvali „žlutými ďábli“, později dvě menší dodávky, jejichž služby si občané celkem pochvalovali,“ shrnul Robert Borski.

Již dříve upozornil, že i v září bude v Hrádku ještě poměrně rušno, a to právě kvůli opravám místních komunikací.