Mluvčí SŽDC Pavel Halla loni v létě hovořil o tom, že konkrétní jednání o úsporách na straně zhotovitelů probíhají právě u dvanáctikilo­metrového úseku Bystřice – Český Těšín. Naznačil, že je nutné najít úspory jak v roce 2010, tak v následujících letech, a v případě dohody mezi SŽDC a stavbaři bude možné v investici pokračovat. Vše přitom záviselo právě na podpisu smluvních dodatků.

Po roce je jasné, že práce pokračují, přesto se vyskytly problémy – týkají se termínů dokončení.

Nové nástupiště ve Vendryni stavbaři posunou blíž k Třinci

Pavel Halla na konci letošního července informoval o tom, že mezi Bystřicí a Českým Těšínem stavba pokračuje rekonstrukcí stanice Třinec a úseku mezi touto stanicí a železniční stanicí v Bystřici. „Rozsah stavby je obdobný jako v loňském roce, ale vzhledem k výhodnému přímému vedení tratě není nutné upravovat její polohu proti současnému stavu. Po rekonstrukci bude možné zvýšit traťovou rychlost až na 160 kilometrů za hodinu. Přestavbou prochází železniční zastávka Vendryně, kde vyroste nové nástupiště s vyšší polohou pro pohodlný nástup a výstup cestujících. Toto nové nástupiště bude oproti původnímu posunuto přibližně 85 metrů směrem k Třinci. Stávající železniční přejezd bude přeložen o zhruba 100 metrů směrem k Třinci. V úseku vznikne zcela nová zastávka Třinec – Lyžbice naproti náměstí T. G. Masaryka,“ připomněl Halla.

V Lyžbicích je zpoždění devět měsíců

Dodal, že v následujícím období bude rekonstruován úsek trati mezi železničními stanicemi Bystřice nad Olší – Třinec, kde je nutno zrekonstruovat most přes místní komunikaci v Bystřici, vybudovat nový podchod ve Vendryni, provést náhradu nosné konstrukce mostu přes Olši ve Vendryni, včetně sanace spodní stavby, a půjde také o náhradu nosných konstrukcí u podjezdu ke garážím a přes Lyžbický potok.

Halla uvedl, že do konce stavby dle harmonogramu, tedy k 31. březnu 2012, nebude dokončena nová zastávka Třinec- Lyžbice, která technicky a stavebně souvisí se samostatnou stavbou Moravskoslezského kraje s názvem Via Lyžbice – silniční podjezd. „Tento projekt má zpoždění zhruba 9 měsíců,“ řekl mluvčí SŽDC a dodal, že dosud nebyla vypsána soutěž na zhotovitele. „Z tohoto důvodu bude nutno prodloužit naši stavbu minimálně do srpna 2012 a zajistit znovu výluky na trati v úseku Třinec – Bystřice nad Olší,“ pravil Halla. Investorem této stavby, jejíž celkové náklady dosáhnou téměř 2,9 miliardy korun bez DPH, je SŽDC.

V polovině srpna pak Halla informoval o postupu prací v úseku státní hranice se SR – Bystřice nad Olší. „Pro úsek byla schválena nová projektová dokumentace na dokončení rekonstrukce tunelu. Během března a dubna byla provedena injektáž tunelu a v současné době probíhá ražba. Od dubna také pokračují práce ve výluce traťové koleje číslo 2 v úseku státní hranice SR – výhybna Šance. Pracuje se na železničním svršku a spodku a odvodnění, dále na mostních objektech a propustcích, realizují se protihluková opatření v podobě výstavby stěn a roste nové trakční vedení,“ shrnul mluvčí Správy železniční dopravní cesty.

Na Jablunkovsku už mělo být hotovo, nový termín je srpen 2013

V následujících měsících se bude pracovat i v železniční stanici Bystřice nad Olší, kde bude dokončena mimo jiné rekonstrukce železničního svršku, spodku a trakčního vedení. To souvisí s dokončením prací ve výlukách na sousední stavbě.

„Vzhledem k závalu jablunkovského tunelu a následnému přepracování dokumentace nemohl být splněn původní termín dokončení stavby – únor 2011. Nově stanovený termín dokončení celé stavby je 31. srpen 2013. Všechny stavby postupují podle nového harmonogramu a jeho dílčí termíny jsou plněny,“ tvrdí Halla.

V roce 2012 budou pokračovat práce na dokončení dvoukolejného tunelu, provedou se terénní úpravy a výsadba zeleně náhradou za kácení.

Halla naznačil, že nový tunel bude dokončen v prvním čtvrtletí roku 2013. „Dojde k převedení provozu ze stávajícího jednokolejného tunelu. Následně bude dokončena úniková štola, která vznikne z jedné poloviny stávajícího tunelu. Druhá polovina tunelu bude zasypána. Tím budou dokončeny všechny práce dle nového projektu,“ upozornil.