Zajímá vás váš zdravotní stav? Od 14. hodiny si v třinecké nemocnici můžete nechat provést tato vyšetření: ultrazvukové vyšetření mozkových tepen, EKG, odběr hladiny cukru a cholesterolu a měření tělesného tuku. Ultrazvukové vyšetření mozkových tepen začne kvůli časové náročnosti již ve 13 hodin. Od 16 hodin zájemci uslyší v posluchárně nemocnice přednášky Heleny Sobolové a Bogdana Ciencialy o cévních mozkových příhodách a následné rehabilitaci. V případě zájmu si lze od 14 hodin prohlédnout také pracoviště magnetické rezonance a pavilon vodoléčby.

Téma onemocnění cévní mozkovou příhodou je velmi vážné. Jedná se o druhou nejčastější příčinu úmrtí na celém světě a nejčastější příčinu invalidity. Cévní mozková příhoda se může projevit například ochrnutím končetin, poruchou řeči, porozumění, závratěmi, poruchou citlivosti, vidění, dvojitým viděním a mnohými dalšími příznaky. „Nejúčinnější prostředek k ovlivnění těchto nepříznivých ukazatelů je samozřejmě zkvalitnění prevence i léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou a zřizování vysoce specializovaných pracovišť, která se na tomto budou podílet,“ řekla primářka neurologického oddělení Nemocnice Třinec Helena Sobolová.

„Díky moderně vybavené jednotce intenzivní péče a zkušenému personálu jsme již v posledních několika letech ošetřovali většinu pacientů s cévní mozkovou příhodou z našeho regionu. Na neurologické JIP jsme schopni podávat systémovou trombolýzu, proto se nám dlouhodobě daří buď zcela odstranit následky onemocnění nebo alespoň podstatně zmírnit budoucí komplikace. Hlavní podmínkou úspěšné léčby je čas cévní mozková příhoda, která vzniká z nedokrvení mozku, je léčitelná pouze v prvních hodinách od vzniku potíží. Pro léčbu je důležitá také kvalitní rehabilitace a spolupráce s rentgenovým pracovištěm, s pracovištěm magnetické rezonance a laboratoří,“ dodala primářka s tím, že nemocnice dělá pro pacienty s cévními mozkovými příhodami maximum.

Od ledna získala oficiální statut Iktového centra, kterých je v České republice celkem 23. V Moravskoslezském kraji jsou ještě v Ostravě, Krnově a Karviné. Pacienti s akutní cévní mozkovou příhodou do 24 hodin od vzniku by měli být směrováni do těchto center. „V iktových centrech jsou zřízeny jednotky intenzivní péče s možností podávání systémové trombolýzy. Náš region spolupracuje i s Komplexním cerebrovaskulárním centrem ve Fakultní nemocnici Ostrava - sem se převážejí například pacienti s krvácením do mozku, které je možno odsát, nebo pacienti k zákrokům na mozkových cévách,“ uvedla primářka a dodala: „V roce 2010 jsme ošetřili 447 případů s cerebrovaskulárním onemocněním.“