Škody, které beskydským chovatelům působí především vlci a výjimečně také medvědi, jsou sice vzhledem k celkovému počtu chovaných ovcí a koz zanedbatelné, avšak pro menší chovatele může být ztráta i několika kusů zvířat citelná.

Podzimní období je však z pohledu možného napadení hospodářských zvířat šelmami, zejména zmiňovanými vlky, stále rizikové. V tuto dobu se totiž začínají osamostatňovat na jaře narozená vlčata, což umožňuje dospělým vlkům podnikat lovecké výpravy i do vzdálenějších částí jejich teritoria, kde mohou na pasoucí se zvířata snadněji narazit. Zejména nezabezpečené ovce jsou pro šelmy velmi snadnou kořistí.

„Napadení stáda jsme naštěstí nemuseli nikdy řešit. Svůj chov máme v lokalitě, kde je více chalup. Navíc, soused chová skot, který z běžných zkušeností vyvolává respekt nejen u potencionálních šelem, ale také u smeček toulavých psů, se kterými se zde občas setkáváme,“ prozradila Lenka Kożdoń, majitelka pár desítek ovcí. Patří k chovatelům, kteří se snaží zabezpečit svůj živý majetek elektrickými ohradníky.

Napadení domácích zvířat šelmou v posledních letech chovatelé řeší tím, že si pořizují osly, lamy a dokonce i pštrosy. Výška těchto zvířat případné predátory odrazuje, stejně tak i houbaře, kteří si dvakrát rozmyslí, zda si krátit cestu do lesa napříč ohradou.

Jak ochránit před napadením velkými šelmami nejen stáda, ale třeba i včelí úly, jsou ochotni poradit hospodářům v Beskydech ochránci Hnutí Duha Olomouc ve spolupráci s Hnutím Duha Valašsko. Od června letošního roku zprovoznili poradnu pro chovatele hospodářských zvířat, kam se mohou chovatelé ovcí či koz obracet se svými dotazy. Své služby rozšířili také o zapůjčení speciálního síťového elektrického ohradníku.

„Předcházení škodám, ať už pomocí pasteveckých psů nebo elektrických ohradníků, je vždy lepším řešením než případné finanční náhrady. Tyto náhrady vyplácí stát, pokud poškození chovatelé zavčas informují Správu CHKO Beskydy nebo příslušný odbor životního prostředí,“ řekl Michal Bojda z Hnutí Duha Valašsko.

Velké šelmy patří v České republice mezi celoročně chráněné a navíc ohrožené druhy živočichů. Zároveň plní nezastupitelnou úlohu v lesním ekosystému, pomáhají udržovat přírodní rovnováhu a zdraví lesa.

„Návrat velkých šelem nemusí být překážkou tradičního hospodaření člověka v krajině. Poradna pro chovatele hospodářských zvířat nabízí řešení přispívající k poklidnému soužití lidí a velkých šelem v beskydské přírodě,“ uzavřel Miroslav Kutal z hnutí Duha, který se zabývá především ochranou a monitoringem velkých šelem, ochranou lesů a zeleně.