„Bývalá kasárna se nachází ve Frýdeckém lese, v části města Panské Nové Dvory a poblíž oblasti Pod zámečkem a v docházkové vzdálenosti od sídliště Slezská. V současnosti jsou objekty kasáren ve zdemolovaném stavu, jejich bezprostřední okolí je neudržované, a proto je naším záměrem tento stav napravit,“ vyjádřila se tisková mluvčí Jana Matějíková.

Město již získalo dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 550 tisíc korun na zpracování studie proveditelnosti, jejíž úkolem bude prozkoumat podloží a vyhodnotit, k jakému účelu by mohlo být území v budoucnu využito. Součástí studie je rovněž průzkum mezi lidmi, kteří za pomocí dotazníků mohou v této záležitosti vyjádřit svůj návrh.

„Dokáži si tam klidně představit například lanové centrum, bikepark, skatepark nebo in-line stezku. Lidé by si jistě do zmíněné lokality cestu našli,“ věří náměstek primátora Michal Novák, který celý projekt zahájil a zajistil jeho financování z dotací.

Po zpracování studie začne první etapa revitalizace areálu, která vyjde na 13 až 16 milionů korun.

„Už aby tady něco takového bylo. Můj taťka i brácha jsou vyznavači takovýchto areálů a musí za nimi vyjíždět z našeho města ven. Určitě je to perfektní nápad,“ vyjádřila se studentka Sabina Kines. O tom, že existuje dotazník, zatím ještě neslyšela.

Skepticky však na tento záměr pohlížela žena středního věku. „Nevím, jestli to má význam zrovna v této lokalitě, kde jsou rodinné zástavby se zahradami, na kterých je pro děti bezpečněji. Jsem z Místku a já osobně bych svého jedenáctiletého syna, i když by jel autobusem, nepustila přes celé město. Vhodnější lokalita by byla u nádraží, kde by to měly blízko děti jak z Místku, tak ze Slezské. Raději ani nezmiňuji to, že blízký les láká děti k různým dobrodružstvím, kde hrozí nebezpečí úrazu, potažmo požáru,“ domnívala se Věra Bártková.

Dotazníky mohou lidé vyplnit dvěma způsoby. Na webových stránkách města je připraven předtištěný formulář, který lze elektronicky odeslat přímo na e-mail osina.pavel@frydekmistek.cz. Stejně tak je možné vyplněný a vytištěný formulář vhodit do sběrného boxu na informacích v přízemí budov magistrátů (ulice Radniční 1148 a Palackého 115).

„Všechny došlé odpovědi se následně zapracují do studie tak, aby její výsledek co nejvíce odpovídal potřebám našich občanů,“ uzavřel náměstek primátora. Dotazníková akce bude ukončena 16. listopadu.