Tomis je nájemníkem bytu ve Wolkerově ulici. Říká, že před sedmi lety měl o jeho koupi zájem a městu to řádně oznámil, přesto byt získala soukromá firma. Muž mluví o porušení zákona, vše ale stále prověřuje policie. „Myslím si, že mám stoprocentně pravdu,“ tvrdí.

Do rozhovoru občas vstoupil jeho právní zástupce Luděk Růžička. „Má plnou moc,“ konstatoval devětačtyřicetiletý Tomis.

Proč jste podal trestní oznámení?

Tomis: Protože jsem se dozvěděl, že před sedmi lety byly prodány byty v Třinci, i když je nechtěli koupit všichni nájemníci z jednoho vchodu. Příklad - ulice Habrová 403, Habrová 404. Lidé si prostě koupili 12 bytů a dva byty si koupila firma Byty Třinec. Koupila si prostě zbývající byty, zbytek založil společenství vlastníků.

Růžička: Bylo to selektivní - přestože v celém vchodě nechtěli koupit byty všichni nájemníci, tak jim je prodali. K založení společenství vlastníků není potřeba sto procent, ale tři pětiny nájemníků.

Tomis: Podívejte se, tu je žádost z doby, kdy jsme se dozvěděli, že ty byty budou prodávat u nás, v tom našem vchodě. Svolali jsme k tomu domovní schůzi, uskutečnila se 6. března 2004. Na základě této schůze jsme žádali městský úřad o odkoupení bytových jednotek do vlastnictví, včetně spoluvlastnického podílu na neuvedeném pozemku, číslo parcely jsme tehdy ještě nevěděli. Dále jsme žádali o poskytnutí předběžných informací k uvedenému prodeji, předpokládané ceně za bytovou jednotku a k termínu možného prodeje. Osmého března 2004 jsem to odnesl na úřad. Byla tam příloha, jmenný seznam zájemců o odkoupení bytů - jsou tam všichni, všech šest podepsaných.

Co se dělo dál?

Tomis: Tady je odpověď městského úřadu z 12. května 2004, že mi to zamítají. Odepsala mi vedoucí příslušného odboru. Podpis, razítko, všechno jsou to originály, žádné kopie. Sdělili nám, že zastupitelstvo města 27. dubna 2004 neschválilo naši žádost ve věci odkoupení bytů ve Wolkerově ulici 271. Bez udání důvodu. A teď si vemte, že já jsem si na ten byt vzal podnikovou půjčku. Žádal jsem o sto tisíc, dostal jsem asi osmdesát. To se dá dohledat. A musel jsem ji potom vracet na konci i s úroky. Měl jsem sice stavební spoření, ale prostě mi ještě chyběly peníze.

Takže jste stoprocentně počítal s tím, že městský byt získáte?

Tomis: Samozřejmě. Já jsem měl od tohoto papíry, jinak by mi podnik půjčku neposkytl. Poskytoval ji jenom na bydlení.

Růžička: Já do toho skočím. Jak vyplývá ze zápisu, který jsme si pořídili z toho zasedání z 27. dubna 2004, do projednání zastupitelstva šlo následující: Wolkerova 271 - bytů 6, k prodeji bytů 6, žadatelé o koupi 5, není zájem všech nájemců. I přesto, že bylo dodáno, že tam všech šest zájemců je. Trváme na tom, že k 27. dubnu 2004 byl zájem všech 100 procent nájemců.

Jak si tehdejší postup města vysvětlujete?

Tomis: Já vůbec nevím.

Růžička: Někdo účelově manipuloval s žádostí o koupi bytu. Protože bylo odpovězeno, že žádost se zamítá, ale nebylo sděleno, proč a z jakého důvodu. Nic také nebránilo tomu, aby město v odůvodnění uvedlo jméno nájemníka, který o tu koupi neměl zájem.

Tomis: Já jsem měl tehdy tři děti. Kdybych věděl, že to někdo nechce koupit, já bych byl první, kdo by ten byt za něho koupil a byl bych ochoten mu sehnat i nějaké jiné bydlení. Prostě bych postupoval úplně jinak. Já jsem dokonce klukovi vybral stavební spoření, protože ještě neměl osmnáct let. Za ten byt jsem byl ochoten zaplatit 300 tisíc, takovou částku jsem očekával. Prostě jsme to chtěli koupit.

Je ale zvláštní, že celá záležitost sedm let ležela „u ledu“. Proč?

Růžička: Pan Tomis se až vzhledem k podaným žalobám o určení nájemného (byt nyní patří společnosti CPI Byty, firma Byty Třinec již zanikla - pozn. red) dozvěděl, za jakou částku firma Byty Třinec nabyla všech šest bytových jednotek včetně pozemků. To ho šokovalo. Podobnou částku měl připravenou za svůj byt.

Tomis: Já jsem se to opravdu dozvěděl až letos. V kupní smlouvě je, že to koupili za 435 tisíc, což je směšná částka.

Růžička: V současné době nás policie informovala, že v prošetřování trestního oznámení se pokračuje. Pro další postup bude naprosto nezbytné, aby policie nechala udělat znalecké posudky na nemovitosti buď k datu prodeje, nebo k datu schválení zastupitelstvem. Nicméně my máme k dispozici zápis z jednání zastupitelstva v roce 2004, z něhož jednoznačně vyplývá, že ač zastupitelstvo vědomě prodalo nemovitosti hrubě pod cenou obvyklou, nijak to nezdůvodnilo. Přestože mu to ukládá zákon o obcích. V této souvislosti si oznamovatel nechal vyhotovit znalecký posudek, který toto podezření zcela potvrzuje. Posudek máme k dispozici a jsme připraveni a ochotni ho postoupit orgánům v trestním řízení.

Tehdejší i současní zástupci Třince ale vaše tvrzení opakovaně odmítli s tím, že vše proběhlo podle zákona a podle zásad, které v té době zastupitelé schválili. Je tedy na policii, aby zjistila, kdo má pravdu.

Tomis: Já si myslím, že mám stoprocentně pravdu. Celý život jsem dřel na to, abych něco měl. A oni mi prodali střechu nad hlavou. Normálního člověka to musí naštvat.

Růžička: Osobně by mě zajímalo, zda by zastupitelé takto postupovali i v případě, že by se jednalo o prodej jejich podílu na nemovitosti. A v rámci „vyčištění“ vlastnických vztahů by svůj podíl na nemovitosti prodali pod obvyklou, respektive tržní cenou.