Moderní výuková pomůcka žákům umožní lépe se seznámit například s měřením teploty, výpočty vzdáleností a s jinými fyzikálními veličinami. Kromě toho rozvíjí počítačové dovednosti. Projekt netradičního vzdělávání na základní škole podpořila jedna z nadací. Na hodiny fyziky se děti opravdu těší a berou je jako odměnu. Vždyť poznávat fyzikální vlastnosti se učí pomocí robotů postavených z kostek z Lega. Vzdělávací systém

Robolab kromě samotného robota tvoří i senzory, které mimo jiné snímají teplotu, polohu a intenzitu světla. Robota děti ovládají pomocí počítače, kam také ukládají naměřená data. Žáci je poté mohou zpracovat jako laboratorní úlohu. Novou učební pomůcku používá škola ve výuce fyziky od poloviny září. „Někteří rodiče se nám dokonce svěřili, že si jejich dítko takového robota přeje jako dárek k Vánocům,“ řekla s úsměvem Zdeňka Branná, která na škole vyučuje fyziku.

Jak se s roboty pracuje, žáci předvedli přímo během ukázkové hodiny. „Díky dotykovým, světelným, zvukovým a pohybovým senzorům dokáže robot sejmout rozměry místnosti a vypočítat její objem, určit teplotu kapaliny nebo naskenovat a rozpoznat jednotlivé objekty,“ vypočítává výhody nové učební pomůcky vedoucí fyzikální laboratoře Robert Mydlo.

Celkem 11 robotů a 5 notebooků zakoupilo vedení školy z 200tisícového příspěvku. Tímto projektem nadace podporuje školní výuku přírodovědných a technických předmětů. Na severní Moravě takto podpořili moderní výuku na osmi školách celkovou částkou přes 1 400 000 korun.