Mohl byste přiblížit zmíněnou novinku, kterou v knihovně připravujete?

Jedná se o otevření anglického jazykového koutku. Ten má za úkol rozšířit nabídku cizojazyčné literatury. Návštěvníci zde naleznou publikace počínaje dětskou literaturou. Nebudou scházet ani učebnice, které budou sloužit jako podklad pro skládání anglických jazykových zkoušek v Cambridge Center ve Frýdku-Místku. Ale objeví se zde i jiné žánry, například faktografická literatura, různé příběhy a podobně.

Tento koutek bude určen všem věkovým kategoriím?

Ano. Počínaje dětmi, což je pro nás nesmírně důležité.

Anglický koutek vznikl zásluhou spolupráce s Cambridge Center?

Ředitelka Cambridge Center Monika Korbelová mě oslovila s tím, že knihovně nabídla spolupráci. Následně jsme záměr projednali s vedením města. Frýdek-Místek je výjimečný tím, že zde má toto centrum, kde lidé mohou skládat cambridgeské zkoušky. Knihovně také prospěje, že anglická literatura bude dostupná studentům i ostatním zájemcům.

V čem spočívaly přípravy na vybudování anglického koutku?

Zprvu bylo zapotřebí určit prostor, kde tento koutek bude umístěn. Převážně se bude zmiňovaná literatura nacházet ve studovně místecké knihovny, část bude umístěna i v dětských odděleních městské knihovny. Již nyní se chystáme na slavnostní otevření, které se uskuteční v místecké knihovně a v jehož rámci bude realizována přehlídka interaktivních materiálů podporujících výuku angličtiny. Chystá se i testování znalostí tohoto jazyka.

Musela se řešit i finanční otázka?

Samozřejmě. Většinu publikací zakoupí městská knihovna z vlastních zdrojů, avšak i Cambridge Center nám věnuje publikace v hodnotě přibližně šesti tisíc korun. Je to tedy nepochybně přínosné pro obě zainteresované instituce.

Bude v tomto koutku k dispozici i anglický knihovník?

Nikoli, výběr publikací necháme převážně na samotných čtenářích. Ale někteří mladší kolegové anglicky umějí, a proto budou moci návštěvníkům knihovny pomoci.

Jaké jiné služby knihovna nabízí například těm nejmenším?

Jsem přesvědčen, že se dětem věnujeme nadstandardně, protože právě ony jsou pro nás jedna ze stěžejních skupin čtenářů. Z této skupiny se pak totiž rekrutuje řada dospělých návštěvníků. Mimo jiné proto máme k dispozici tři dětská oddělení v Jiráskově ulici ve Frýdku, v místecké knihovně a rovněž v 11. základní škole.

Soustřeďujete se pouze na půjčování knih dětem?

Musíme toho konat mnohem více, neboť „jen“ s půjčováním bychom zřejmě u dětí příliš nezabodovali. Připravujeme pro ně informační lekce, besedy, rovněž nechybějí soutěže, hry či různá dětská odpoledne. Dětem se věnujeme i v létě, kdy pravidelně realizujeme dvě akce v rámci úspěšného programu Prázdniny ve městě.

Záleží podle vás i na rodičích, zda vedou děti ke knížkám?

Rodiče hrají bezesporu klíčovou roli, bez nich by to určitě nešlo. Knihovnu lze zařadit mezi instituce, které se dětem nepochybně intenzivně věnují. Ale není s dětmi stále, a proto první impulz musí přijít ze strany rodiny. O to se snaží nejen knihovna, ale v podstatě celé město. Například při vítání občánků apelujeme na rodiče, aby s nimi četli. Proto se velmi rádi podílíme i na akci Celé Česko čte dětem, jež podporuje čtenářství a která apeluje, aby rodiče četli dětem alespoň dvacet minut denně, ač jsme si vědomi, že jsou mnohdy časově velmi vytíženi. Minulý rok zde například proběhla společná akce statutárního města a městské knihovny Frýdek-Místek čte dětem.

Co knihovna a dospělí, pořádáte akce také pro tuto skupinu?

Konáme řadu akcí také pro dospělé. Z důvodu vyhovujících prostor se převážně konají v Modrém salonku místecké knihovny, kde uskutečňujeme přednášky, semináře, literární besedy či koncerty. Dle mého názoru jsou zřejmě nejvíce oblíbené cestovatelské přednášky a koncerty. Na ně dorazí i mnoho mladých lidí, což je důležité, protože se z nich mohou rekrutovat další čtenáři. Ale akce pořádáme i v knihovně na Jiráskově ulici, jedná se například o křty knížek, literární pořady a podobně. V Jiráskově ulici jsou přece jen oproti místecké knihovně poetičtější prostory.

Spolupracujete při těchto akcích i s některými místními spolky?

V případě literárně dramatických pořadů spolupracujeme s Místeckou Violou, ale například také s básnířkou Lydií Romanskou.

Myslíte si, že v době internetu si lidé opět nacházejí cestu zpět ke knížkám?

Na internetu se zdaleka vše nenachází, a proto se na nás hojně obracejí všechny věkové kategorie, a jak dokládají statistiky, evidujeme nárůst počtu registrovaných čtenářů. Je to dáno mimo jiné i ekonomickou krizí, zkrátka občané si mohou dovolit kupovat vlastní knihy o poznání méně. Ale souvisí to i s nárůstem počtu studentů, kteří se na nás velmi často obracejí.

Klientela je pouze z města či i z okolních obcí?

I z okolních vesnic, kde se také nacházejí knihovny, které máme na starosti. Tyto knihovny jsou však z hlediska potřeb dnešní doby a čtenářů přece jen do jisté míry nevyhovující, co se týká například množství knižního fondu. Proto řada občanů jezdívá do větších městských knihoven.

Co vy a knížka? Vzpomenete si na svou první knihu?

Já jsem vždy dával přednost populárně-naučné a odborné literatuře, pohádky mě příliš dlouho nebavily. Ty mně četli rodiče nebo dědeček. První knížka, kterou jsem si přečetl, se jmenovala Jak žili dinosauři.

Jakým způsobem rád relaxujete?

Mám rád hory, takže turistika a podobně. Ale aktivnímu sportu neholduji. Velice rád mám Beskydy, kam pokud mi to čas dovolí rád vyrážím.

Které místo v Beskydech máte nejraději?

Nachází se okolo obce Řeka, kde se podle mé zkušenosti nenachází až tolik turistů a je tam málo značených cest.