Posledním dílem dnes pokračuje historický seriál o Mikuláši Končickém. Mikuláš Končický se narodil dne 1. ledna 1925 ve Volyni na Ukrajině, která patřila do druhé světové války Polsku a kde také chodil do polské školy. V roce 2009 byl Mikuláš Končický jmenován brigádním generálem ve výslužbě. Je nositelem řady vyznamenání za bojovou činnost. Prezident republiky Václav Klaus mu propůjčil dne 28. října 2011 Řád Bílého lva vojenské skupiny za zvlášť vynikající zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost. Zeptal jsem se pana generála, zda je na svou zemi hrdý? „Ano, jsem hrdý. Vnímám to tak, že každý člověk uznává nějaké zásady, kterými se ve svém životě řídí, má jakési své krédo, které je mu vodítkem. Tyto zásady jsou podle mě neoddělitelné od jeho chování, jednání od jeho výroků a podobně.

Za tuto zemi jsem bojoval a byl jsem připraven položit i svůj život. Na rozdíl od některých mých kamarádů, spolubojovníků, kteří padli, jsem se dožil osvobození a dnešních dnů, kdy žijeme ve svobodné zemi. Co bych chtěl vzkázat mladé generaci? Je toho hodně, ale bylo by to na dlouhé povídání. Snad krátce: aby nebyla bohapustá, aby byla učenlivá a civilizovaná, aby ctila svou rodnou zemi, aby ctila pravdu a aby byla statečná ve svém životě.“

Petr Majer

Autor je členem republikového výboru ČsOl a tajemník ČsOl jednoty Frýdek-Místek.