Více informací poskytl Deníku v rozhovoru místostarosta Ivo Hudeček.

Jak jde dohromady Frýdlant a čistota odpadních vod?
Čistota odpadních vod je pro nás jednou z klíčových priorit i s ohledem na další strategický rozvoj infrastruktury. V okamžiku napojení bude odkanalizováno 90 procent území našeho podhorského města, čím naprosto splníme přísné evropské normy na kvalitu odpadních vod, stanovené pro rok 2013.

Jaký druh kanalizace budujete?
Znovu jsme se rozhodli pro kanalizaci tlakovou, která je s ohledem na technologie i stavební náročnost až o 50 procent levnější, než kanalizace gravitační. Výstavba kanalizace ve dvousetmetrovém úseku v ulici Noremská, kde to s ohledem na ekologickou zátěž bylo akutní, jsme k hlavnímu řadu společnosti SmVaK připojili i okolní rodinné domky. Jde o samostatný městský projekt. Kopat se začalo v měsíci říjnu a v nejbližších dnech dojde ke kolaudaci a předání stavby. Tato část byla hrazena částkou 4,5 milionu korun z rozpočtu města.

Mohl byste přiblížit kanalizaci v lokalitách Kamenec a Vyhlídka?
V lokalitách Kamenec a Vyhlídka jde o druhou fázi velkého projektu Svazku obcí Čistá Odra, který vznikl v roce 2004. Ten nabídl šanci čerpat dotace z Operačního programu Životního prostředí, který je administrovaný Státním fondem životního prostředí. V tomto případě se jedná o vybudování 280ti kanalizačních přípojek a sítí s celkovou investici 100 milionů korun.

Jak pokračují práce?
Do konce letošního roku proinvestujeme z vlastních zdrojů asi 10 milionů korun v příštím roce plánovaných 24, zbytek už budou dotační peníze. V září byla předána stavba dodavateli prací, společnosti VOKD. S ohledem na ideální počasí práce zatím probíhají zcela podle harmonogramu. V části Kamenec se pracuje na naší cestě, na Vyhlídce práce zasahují do krajské frekventované komunikace spojující Frýdlant a Pstruží. Věřím, že projekt s termínem dokončení v roce 2013 přinese lidem v této části Beskyd, kromě jiného i dnes už zcela nepostradatelný komfort bydlení.