Rada kraje totiž krátce před Vánocemi schválila podmínky dotačního programu s názvem Ekologizace kotlů na tuhá paliva v Moravskoslezském kraji, který je vytvořen ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí.

Maximální výše dotace na jeden nový kotel je šedesát tisíc korun.

Autoři tohoto ekologického programu takto chtějí v Moravskoslezském kraji podpořit výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu.

„V našem kraji je na tyto účely nyní k dispozici 20 milionů korun,“ přiblížil náměstek hejtmana pro životní prostředí Miroslav Novák.

Podle jeho dalších slov se nyní lokální topeniště podílejí na celkových krajských emisích prachu necelou jednou třetinou, přičemž toto celkové množství prachu je zhruba sedm tisíc tun.

S iniciativou přišel ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a současným pilotním programem si chce ověřit, jestli bude o dotace mezi obyvateli Moravskoslezského kraje zájem.

„Osobně věřím, že zájem bude. Ekologičtější způsob vytápění by totiž v regionu vedl ke snížení celkových emisí o desítky tun ročně a my jsme do budoucna připraveni objem dotací až zdesetinásobit,“ tvrdí ministr Chalupa.

Líbí se vám tento program, a nevíte, jak o novou dotaci požádat?

Žádosti v prvním čtvrtletí

Možné to bude po zveřejnění výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení se předpokládá v průběhu prvního čtvrtletí roku 2012, a to na internetových stránkách vyhlašovatelů Moravskoslezského kraje nebo ministerstva životního prostředí. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory.

Podrobné podmínky programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje i ministerstva životního prostředí. Nový ekologický program vítá i město Karviná, kde ke znečišťování ovzduší kromě průmyslu velkou měrou přispívají místní domkaři, kteří ve svých kotlích na tuhá paliva topí nejen uhlím a dřevem, ale též odpadem, plasty či pneumatikami. Prostě neekologicky.

„Jsme rádi, že se v této problematice konečně něco pohnulo kupředu a je zde reálná šance na zlepšení kvality ovzduší. My tu informaci o poskytování dotací na nové kotle samozřejmě podpoříme například tak, že se o ní zmíníme na webových stránkách města, na naší facebookové stránce, v radničním zpravodaji a městské televizi,“ řekla mluvčí města Šárka Swiderová.

Čtěte také:
V Havířově se jednalo o ovzduší v kraji
Ministr Chalupa chce kontrolovat, čím topí domácnosti
Ministr Chalupa: Miliardy pro ovzduší budou
Ministr chce umožnit radnicím kontrolovat kotle
Ovzduší: kraj a ministerstvo táhnou za jeden provaz
Ministr chystá akční plán na pomoc ovzduší v regionu

Informace o znečištění ovzduší čtěte v Souvisejících článcích