Jste radostou občanského sdružení Lašské společenství (LS). Co slovo radosta vůbec znamená?

Tak to souvisí se založením Lašského společenství, sdružením fyzických a právnických osob, které bylo založeno v roce 2002. Když jsme ho s docentem Jiřím Ivánkem zakládali, tak bylo jasné, že v čele bude rada a já. Ale nebylo jasné, jaký mi přidělit titul prezident, král, předseda, starosta to vše bylo nevhodné. Mého přítele napadlo, že šéf rady by měl být přece radosta, a tak to vzniklo. Později mi jedna známá frýdecká lékařka (poznala se mnou řadu radostí), řekla, že radosta jsem od toho, abych lidem dělal radost. Tak vznikl projekt Radostný Svět.

Kde všude se snaží vaše sdružení prezentovat Lašsko?

Lašsko je pro nás principiálně fiktivní.Centrum máme v Brušperku. Více nás však ale začíná zajímat virtuální svět. Jinak jsem prezentoval LULV Lašskou univerzitu libovolného věku v Polsku, na Slovensku, Maďarsku, Litvě a USA. Ale jak říkám, Lašsko je zde jistá fixe. A možná, že to spěje i k něčemu novému. Například k Svatoplukově univerzitě a Radostnému Světu.

Jaké akce pořádáte v průběhu roku a kde se inspirujete?

Vystupujeme z dlouholeté tradice. Vedeme databanku akcí, kterou vytváříme průběžně. Nápadů je dosti, ale trochu máme problémy s antireklamou a podobnými záležitostmi. Rozvíjíme pouze to, co je realizovatelné. K tomu nám slouží řídicí systém SQUID control. Vznik akcí je většinou spontánní. Nápad uspořádat PVC jaguár rallye vzešel z toho, že jsme na plese měli v tombole trabanta. Myšlenka zorganizovat módní přehlídku SačeVerSače vyplynula také z jisté situace. Připadalo mi směšné, když modelky na módní přehlídce pořádané na počest Gianni Versace létaly na molu jako pominuté, a neměly čas se ani převlékat. Tak jsem si proto řekl, že bych to osobně udělal jinak.

Zmínil jste, že máte také svou Lašskou univerzitu libovolného věku. Můžete nám ji více přiblížit?

Univerzita vznikla tak, že mi neprodloužili pracovní smlouvu na Ostravské univerzitě, a já se tedy rozhodl založit svoji. Škola jako taková není budova, ale čistě filosofie. Je to otevřená adaptivní soustava vzdělávacích a poznávacích aktivit dle potřeb a zájmů Lašska, se sídlem také v Brušperku. Dává příležitost se vzdělávat jak široké veřejnosti, tak například netradičním pedagogům a výzkumným pracovníkům. Myslím si, že tato koncepce je hudbou budoucnosti. Máme všechny parametry alternativní univerzity, myslím, že je to dosti originální projekt. V současné době rozjíždíme všechny programy, a mimo jiné navazujeme kontakty s New York University. Hodně rozvíjíme také Technologický park LULV, k jehož vzniku nás mimochodem motivovalo tunelování peněz. V příštím roce 2012 uplyne deset let od založení univerzity.

Doslechla jsem se také o divadélku. Prozradíte více?

Ano. Máme Divadélko Na koloběžce. Zde mě vyprovokovala Gabriela Vránová, která mi jednou řekla, že založit divadlo je těžké. Proto jsem založil virtuální, tedy pomyslné divadélko. Rozhodl jsem se univerzitám dokázat, že kvalitní výzkum se dá dělat i bez bezedné studnice financí. Ale to je všechno na hodně dlouhé vyprávění.

Hovořil jste o filozofii? Jaká je tedy ta vaše?

Jedná se o filozofii, které říkáme mawismus MAWIS = maths with a smile, tedy matematika s úsměvem. Je to něco jako novodobý hedonismus. Ani jsem netušil, co jsem vlastně vymyslel. Jeden z pohledů je asi takový nejedná se nám o finanční zisk, ale příjemné pocity z podnikání. Pod pojmem podnikání myslím realizování aktivit čili tvorbu. Připravuji na toto téma článek v odborném ekonomickém časopise.

Vy sám se neustále zabýváte nějakým studiem. Co vše máte již za sebou, a jaké jsou vaše další plány?

Studoval jsem v minulosti matematiku, strojírenství, automatizaci. Po mnohých peripetiích v současné době dokončuji doktorát z oblasti ekonomie. Moc mě to baví. Mohu říci, že moje téma je vlastně LS, tedy mé studium v této oblasti je moje práce a moje hobby. Ale ten hlavní titul, který chci získat, je titul Lach. Zde se musí se dokázat vysoká úroveň ve třech oborech. Chtěl bych prezentovat výsledky z matematiky, strojírenství a ekonomie, a podpořit to obory organizačními, projekčními a literární činností. Měl by to být základní kámen pro získávání tohoto nestandardního titulu. Ten, kdo by ho chtěl získat, by měl prokázat podobné vědomosti ve třech různých oborech. Rád bych je obhájil právě při oslavách 10. výročí založení univerzity v roce 2012, které by měly být mezinárodní.

Jaký je tedy váš největší pracovní úspěch, případně neúspěch?

Asi největší pracovní úspěch bylo založení Svatoplukova gymnázia, a dotažení žáků až k maturitám. Bylo to moc náročné. Ti , co vědí o čem je řeč, to hodně ocenili. Neúspěch? Mám to jednoduché. Držím se mého pravidla: Každá varianta je vyhrávající, jen je ji potřeba vhodně interpretovat. Takže vlastně, vše je úspěšné. Ano, měl jsem jeden finanční, na první pohled neúspěch. Ale po roce se zjistilo, že to byla asi nejlepší moje investice. Sice nepřinesla finanční zisk, ale i nefinanční přínosy bývají obrovské a promítají se zpětně i do financí.

Prognostikové tvrdí, že rok 2012 nebude moc úspěšný. Jak jej vidíte vy?

Je to otázka pohledu. Pokud ve zdraví přežijeme, tak to bude úspěšný rok. Jinak z hlediska osobního a LS, očekávám obrovskou inovaci a zkvalitnění v oblasti nefinančních a finančních parametrů. Ty důležitější jsou ty nefinanční. Vyvíjíme antikrizový SQUID control systém, a ten chceme podstatně rozvinout a aplikovat na LS. Metodu známe, ale musíme ji důsledně používat. A pokud to tak bude, věřím, že by nadcházející rok mohl být pro nás velmi úspěšný.

Vaše oblíbené přísloví či jiné moudro?

To mnou vymyšlené Každý problém je řešitelný, jen je ho potřeba vhodně naformulovat. A to převzaté Věci jsou jinak, než se zdají!

Chtěl byste říct něco na závěr?

Rád bych popřál všem čtenářům Deníku a nejen jim mnoho radosti v novém roce 2012.