Například starosta Nýdku Jan Konečný mluví o „likvidaci venkovského školství“. Výhrady má přitom i třinecký odbor školství, který své připomínky zaslal krajskému úřadu.

„Nesouhlasíme s navrhovanou koncepcí, je nevýhodná zejména pro úplné základní školy. Nastavené hranice optimální naplněnosti 24 žáků na třídu pro úplné základní školy může dosáhnout velmi málo škol,“ řekla redakci vedoucí zmíněného odboru Vladimíra Kacířová. Dodala, že průměrná naplněnost v úplných základních školách v Třinci je 21,73 žáka, přičemž optimální naplněnosti dosahuje pouze jedna škola. Dvě se tomu blíží a další tři školy „jsou pod optimálním průměrem, což se samozřejmě projeví při kalkulaci rozpočtu“.

Propočty podle Vladimíry Kacířové naznačují, že úplné základní školy v Třinci by si pohoršily ve čtyřech případech dohromady o více než 1,5 milionu korun, ve třech případech by si polepšily celkem asi o 600 tisíc korun. „Ministerstvo předložilo dvě varianty koncepce, ve druhé by si pohoršilo šest škol celkově o více než 4,5 milionu korun, polepšila by si pouze jedna škola - asi o 300 tisíc korun,“ konstatovala.

Podle ní však zdaleka nejde jen o peníze, tlak na optimální naplněnost může zkomplikovat i začleňování zdravotně postižených žáků. „Při dnešním trendu jsou nároky na učitele stupňovány. Práce ve třídě s vyšším počtem žáků, navíc s žáky s postižením, je pro pedagogy velmi vyčerpávající z hlediska individuálního přístupu, je velmi náročné udržet kázeň a pozornost a je téměř nebo zcela znemožněna skupinová práce a relaxační aktivity. Zejména na prvním stupni základní školy je tato představa pro pedagogy katastrofální,“ míní Vladimíra Kacířová.

Jeden z bodů koncepce je podle třineckého odboru školství dokonce „v rozporu se školským zákonem“ a úředníkům se návrh jeví jako zbavování se odpovědnosti státu za základní vzdělávání. „Pevně věříme, že po veřejné diskusi koncepce ještě dozná změn ku prospěchu škol,“ uvedla Vladimíra Kacířová.

Koncepce by měla být hotová do letošního června, s jejím uvedením do praxe se zatím počítá od 1. září 2013. Deníku to sdělil odbor vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství s tím, že náměstek ministra Ladislav Němec nyní koncepci představuje v krajích a zároveň „vysvětluje dezinterpretace, které kolem ní vznikají“. Do Moravskoslezského kraje přijede diskutovat se zástupci zřizovatelů a ředitelů škol v pátek 2. března.