Domov Sosna, který je součástí příspěvkové organizace Sociální služby města Třince, již deset let spolupracuje s dobrovolníky z řad místních lidí. „Dobrovolníky jsou zcela obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Minimálně jednu hodinu týdně věnují lidem, kteří pro svůj věk a zdravotní stav nemohou trávit čas ve svém domácím prostředí. Většinou si s nimi povídají, vyvezou je na procházku, doprovází na společenské aktivity,“ přibližuje činnost dobrovolníků Lenka Hájková z dobrovolnického centra. Od letošního roku přivítá dobrovolné společníky také seniorský domov Pohoda.

Pokud byste měli zájem stát se dobrovolníkem, kontaktujte pracoviště Dobrovolnického centra ADRA v Třinci, koordinátorku dobrovolníků Evu Miškejovou na mobilním čísle 734 350 032.

Vstupní školení nových dobrovolníků proběhne 21. dubna 
v DC ADRA v Třinci. Dobrovolníkem se mohou stát ženy i muži starší 15 let, kteří absolvují vstupní pohovory a školení, doloží čistý výpis z rejstříku trestů a doporučení k činnosti od praktického lékaře.