Dveře jedenáctky byly pro veřejnost otevřené již od rána. Zájemci se mohli přijít podívat přímo do výuky.

Odpoledne bylo určeno těm nejmenším. Na dobrodružné cestě za poznáním děti plnily nejrůznější úkoly. Seznámily se s interaktivní tabulí SMARTBOARD, v učebně přírodopisu je zaujal koutek živé přírody, v počítačové učebně si společně s rodiči vyzkoušely výukové programy pro nejmenší.

Tříletá Kristýnka Peterková vybarvovala na počítači Jeníčka a Mařenku. „Vyberu si asi fialovou pastelku,“ řekla se zájmem a dál zápasila s myší. Budoucí sportovce zaujaly ukázky sportovní gymnastiky, volejbalový trénink nebo i docela obyčejné skoky v pytli či šplh po provazové síti a házení na cíl. Jiným se líbily zpívánky, malování, barevný svět, úlohy pro šikovné ruce nebo veselá angličtina. FILIP KUBÍČEK si s maminkou prohlížejí vánoční zvonek v keramické dílně.

Úkoly zaměřené na šikovnost a zručnost rozvíjely dětskou fantazii a mnozí z předškoláků se na první školní dny už těší. Patří k nim i Filip Kubíček, který zatím chodí do školky. „Nejvíc se těším na český jazyk a psaní. Napíšu mamince dopis. Ježíškovi jsem ho tentokrát jenom nalepil, protože ještě neumím psát, ale to nevadí,“ chválil se Filip a pokračoval: „Chodíme tady do školy s maminkou do knihovny, hodně čteme, hlavně Sluníčko.“

Den otevřených dveří pořádají na jedenáctce již několik let. „Naším cílem je především propagace školy a ukázka jejího moderního vybavení. Chceme, aby se rodiče společně s dětmi seznámili se zázemím školy, metodami a formami naší práce,“ uzavřela zástupkyně pro první stupeň Táňa Janošcová.