Amnestie se vztahuje na ty, kdo městu dluží za nájem, služby a různé opravy bytů. Pokud svůj dluh městu uhradí nejpozději do konce března příštího roku, budou osvobozeni od poplatků a úroků z prodlení, které mnohdy převyšují původní dluh. Město vyhlásilo amnestii letos v září a prominutí poplatků a úroků se vztahuje na dluhy, které vznikly do konce letošního srpna.

Neplatiči dluží městu skoro 16 milionů

„Město eviduje okolo jednoho tisíce dlužníků, kteří městu dluží téměř 16 milionů korun,“ konstatovala mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková. „Amnestie prozatím využilo asi deset procent z celkového počtu dlužníků. Další tak nejspíš učiní těsně před vypršením lhůty vztahující se na amnestii, která skončí 31. března 2010. Přesto už nyní evidujeme případy, kdy byly uhrazeny i starší a vyšší dluhy. Například jeden z dlužníků městu dlužil 118 tisíc korun. Díky amnestii ale zaplatil jen 23 tisíc korun a zbylá částka, kterou činily poplatky a úroky z prodlení, mu byla prominuta,“ uvedla mluvčí. Onen dlužník tedy díky amnestii ušetřil nejméně 95 tisíc korun, kdyby však došlo na soud, je možné, že by tato částka byla ještě mnohem vyšší.

„Ke konci června letošního roku město evidovalo dluhy související s užíváním obecních bytů ve výši téměř 16 milionů korun a počet dlužníků ke stejnému datu byl 494. Těmto dlužníkům chceme dát šanci, aby zaplatili svůj dluh s tím, že jim promineme poplatky a úroky z prodlení. V mnohých případech totiž tyto úroky a poplatky převyšují původní dluh a dlužníci nemají žádnou motivaci k zaplacení svého dluhu vůči městu,“ konstatovala frýdecko-místecká primátorka Eva Richtrová (ČSSD).

Amnestie není novinkou

Město nevyhlásilo podobnou amnestii poprvé. Podobnou šanci už dlužníci dostali za posledních devět let čtyřikrát, přičemž poslední amnestie proběhla před čtyřmi lety. V minulosti ovšem byla amnestie vázána na další podmínky. U dlužníků na nájemném například nesměl být evidován žádný další dluh vyplývající z užívání bytu. Kvůli tomuto omezení mnozí lidé amnestie nevyužili, protože nemohli zaplatit ostatní dluhy, jako jsou například náklady řízení.

Město letos vyhlásilo amnestii i proto, že v posledních měsících dluhy související s užíváním obecních bytů razantně stouply. Ke konci roku 2006 lidé městu takto dlužili 10,7 milionu korun, o rok později 10,2 milionu korun a vloni 9,3 milionu korun. Letos je tato částka 15,9 milionu korun.