Všem kandidátům do Senátu ve volebním obvodu č. 69 jsme položili dvě otázky:
1. Proč jste se rozhodl(a) kandidovat v senátních volbách?
2. Proč by si voliči měli vybrat z kandidátů právě vás?

Pavol Lukša.Zdroj: Deník / VLP ExternistaPAVOL LUKŠA, STAROSTA ČELADNÉ

1. Ještě před dvěma měsíci jsem rozhodnutý nebyl. Ale pak za mnou začali chodit lidé, kterých si vážím, a ukazovali mi jména kandidátů do Senátu v našem volebním obvodu. Koukal jsem na ta jména a tehdy ve mně uzrálo rozhodnutí, že se v této partě určitě nemůžu ztratit, ale možná budu moci našemu opomíjenému frýdecko-místeckému regionu v Praze pomoci více než ostatní.

2. Víte, tuto otázku jsem si kladl i já sám. Proč by si měl člověk vybrat a volit Pavla Lukšu, který je starostou Čeladné již více než čtvrt století? No právě proto. Protože ten, kdo mě zvolí, ví, co jsem zač. Ví, že jsem ten buldok, který co si zamane, to udělá. Když se ohlédnu zpět a podívám se, co se nám podařilo s Čeladnou, jak jsme s Evženem Tošenovským přivedli do Nošovic Hyun᠆dai a jak z toho dodnes těží celý okres, tak mám velkou radost. Za 25 let jsem se v politice naučil, co znamená bojovat za lidi. A přesně to chci dělat v Senátu.

Helena Pešatová.Zdroj: Deník / VLP ExternistaHELENA PEŠATOVÁ, STAROSTKA FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ

1. Chaotické kroky vlády, mezinárodní obraz nebo špatně nastavené zákony nás paralyzují. Dění letošního roku bylo tak vypjaté, že jsem proto rozhodla pomoci věci změnit. Věřím, že senátorský hlas to dokáže. Poslední roky cítím, že navzdory kvalitním lidem a úžasné přírodě se na naši oblast a Beskydy opět zapomíná. Z pohledu Prahy jsme zřejmě hodně vzdálení, a tak je nutné důrazněji sdělovat, že je třeba podpořit rozvoj našeho regionu, podpořit elektrifikaci tratě, vyřešit problematickou kamionovou dopravu, která doslova paralyzuje život v našich horských oblastech, modernizovat naše školství.

2. Správný senátor by měl být viděn na místě, kde jsou jeho voliči, být jejich hlasem, naslouchat lidem a pomáhat řešit jejich problémy. Takového senátora potřebujeme. Již třetí volební období jsem starostkou města Frýdlantu nad Ostravicí. Jestli chcete vědět, proč byste mě měli podpořit, přijďte se do našeho města podívat. Mou snahou je být neustále v kontaktu s občany, naslouchat jim, nevzdalovat se od řešení jejich starostí a neodkládat problémy města. Přesně s tímto postojem kráčím do Senátu.

Radim Bača.Zdroj: Deník / VLP ExternistaRADIM BAČA, STAROSTA PALKOVIC

1. a 2. Myslím si, že na obě otázky už asi všichni kandidáti odpovídali mnohokrát. Shrnul bych to tedy do jediné věty. Chtěl bych dokázat, že i senátor může být pro svůj region prospěšný člověk.

Jaroslav Matýs.Zdroj: Deník / VLP ExternistaJAROSLAV MATÝS, LÉKAŘ, PSYCHIATR

1. Protože jsem, jako předseda Asociace dětské psychiatrie a předseda Výboru sekce dětské psychiatrie dostal obrovskou podporu lékařské i laické veřejnosti z celé ČR i ze zahraničí, v uměle vyrobené kauze „Greta“ proti mé osobě. Tzv. vox populi dal jasně najevo, že je na mé straně. Veřejně jsem pojmenoval věci pravým jménem. Greta s Aspergerovým syndromem potřebuje pomoc a že je zneužívaná pro komerci. Tehdy se ukázalo, že útok pomoci lží a pomluv proti mně byl veden lidmi, kterým jsem vadil a blokoval jsem jim snahu tunelovat zdravotní systém a sociální služby. Přátelé mě vyzvali, abych takovou spontánní podporu neshodil ze stolu a abych ji využil ve prospěch dobré věci. Abych se pokusil z pozice senátora dotlačit tento stát k tomu, aby se netunelovalo zdravotnictví a sociální systém nekvalitními organizacemi. Ale hlavně, aby se dostalo kvalitní zdravotní péče o duševní zdraví všem, tedy dostatek lékařů pedo/psychiatrů, zdravotních sester a návazných služeb.

2. V průběhu více než 12 let jsem jednal s politiky a prosadil jsem zákony, prosadil jsem navýšení financí do oboru dětské a dorostové psychiatrie, kvalifikovaným odhadem 1,8 miliardy korun na úhrady pro ambulance a lůžka. Zachránil jsem dětské psychiatrické oddělení v PN Opavě, Šternberku, DPN Velká Bíteš, Louny pomáhal jsem zachránit i DO PN Kroměříž. Jsem jedním z hlavních autorů výstavby dětské a dorostové psychiatrie. To vše jsem prosadil jednáními s pěti ministry zdravotnictví, a to bez vlastní politické příslušnosti. Pod mým vedením jsme dostali do České republiky, poprvé v historii státu východního bloku, světovou konferenci dětské a dorostové psychiatrie. Jsem zběhlý v legislativních procesech od úrovně magistrátu města, přes kraj, až po parlament, senát a vládu. Myslím si, že jsem prokázal koncepční, organizační i vyjednávací schopnosti. Všechno toto jsem dělal ve svém volném čase, bez nároku na honorář.

Karel Deutscher.Zdroj: Deník / VLP ExternistaKAREL DEUTSCHER, NÁMĚSTEK PRIMÁTORA FRÝDKU-MÍSTKU

1. Vím, co lidi pálí a mám konkrétní řešení. Efektivně zrealizovat je však mohu pouze z pozice senátora, a proto jsem se rozhodl pro kandidaturu.

2. To, co jsem si pro budoucí práci senátora předsevzal, realizuji již nyní. Spojil jsem se například se starosty obcí a po celém okrese sbíral podpisy pro petici za zrušení nesmyslné povinnosti dálniční známky mezi F-M a Ostravou. Petici nyní osobně předám premiérovi a ministru dopravy. Myslím si, že je to dobrý předpoklad k tomu, abych tento i další úkoly dotáhl jako senátor do zdárného konce.

Jiří Carbol.Zdroj: Deník / VLP ExternistaJIŘÍ CARBOL, SENÁTOR A STAROSTA DOBRÉ

1. Rozhodl jsem se kandidovat, protože jsem přesvědčen, že se mi spoustu věcí v Senátu podařilo úspěšně prosadit. Například byla zahájena stavba obchvatu města Frýdku-Místku, o kterou jsem bojoval i v EU, společně s europoslancem Tomášem Zdechovským. Byl jsem předkladatelem zákona o finančních kompenzacích pro obce a města, díky kterému dostaly obce zpět peníze odčerpané vládou. Ale je tady ještě spousta dalších problémů, které bych chtěl pomoci řešit, jako třeba nedostatek zubařů na venkově nebo udržení zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji.

2. Politik by nikdy neměl zapomenout, že politika je služba a podle toho se k lidem chovat. Osobně mám zájem se setkávat s lidmi, a jsou-li v těžkých životních situacích, snažím se jim pomáhat. Mojí výhodou pak je, že jsem byl náměstkem hejtmana kraje a také poslancem, a měl jsem tak možnost nabýt spoustu zkušeností. V předvolební kampani jsem asi jako jediný kandidát prošel se svým skvělým týmem všechny obce svého volebního obvodu č. 69 a potkával se s lidmi. Díky tomu velmi dobře vím, co zdejší lidi trápí a v čem jim může být senátor užitečný.

Radim Mamula.Zdroj: Deník / VLP ExternistaRADIM MAMULA, VEDOUCÍ PROVOZU

1. Protože v Senátu potřebujeme silný hlas! Jsem rodák z Frýdku-Místku. Jako vedoucí provozu jsem v každodenním kontaktu s lidmi. Ať už s vrcholovými manažery nebo řadovými zaměstnanci. Nehraji si na to, kdo je v hierarchii pracovního prostředí výše nebo níže a nikdy mi nebylo cizí přiložit takzvaně ruku k dílu. Takových, kteří zastupují pracující lidi je v Senátu málo. Proto jsem se rozhodl do toho jít a hájit jejich zájmy a podporovat je.

2. Hlavně čerpám ze svých pracovních zkušeností a vím, že dobrým senátorem budu jen tehdy, když budu prosazovat skutečné zájmy občanů regionu. Mezi mé priority patří kromě podpory zaměstnanosti a ochrany pracovníků také péče o seniory, aby jejich kvalita života byla na zasloužené úrovni. Také chci prosazovat zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity a sportování dětí a mládeže. V Senátu náš regionu potřebuje silný a pevný hlas. Frýdecko-Místecký region nabízí spoustu příležitostí, turistických míst, kvalitních firem a živnostníků. Hlavně se neustále rozvíjejí a já chci tomuto trendu maximálně přispět a podpořit jej.

Pavel Olšovský.Zdroj: Deník / VLP ExternistaPAVEL OLŠOVSKÝ, VĚDECKÝ PRACOVNÍK

1. Mottem mého volebního programu do Senátu je „Velká změna a nová šance pro lepší senátní obvod všem občanům bez rozdílů“. Znám dobře problémy a připomínky občanů v našem senátním obvodu a chtěl bych pomoci řešit problémy našeho regionu v rámci České republiky. Mohu využít celoživotní zkušenosti z praxe vědeckého pracovníka, projektového manažera a práce ve školství. Dlouhodobě spolupracuji s politiky z Poslanecké sněmovny a Senátu. Také bych se chtěl aktivně podílet na změnách zákonů, které se týkají všech občanů nejen v mém senátním obvodu.

2. Můj volební program do Senátu je zcela nový, originální, jedinečný a takový zde ještě nebyl. Program se skládá ze čtyř hlavních částí: z programu pro Senát, z programu pro senátní obvod, z programu na spolupráci se senátory a z Výzvy pro Senát 2020. Součástí programu kandidáta je také Desatero hlavních novinek pro občany, kde například budu ženám matkám prosazovat dřívější odchod do starobního důchodu a budu organizovat každý rok zdarma pro občany senátorský krmáš. Celý můj program do Senátu je uveden na www.pavelolsovsky.cz. Senátor by měl vykonávat pouze jednu placenou funkci kvalitně ku prospěchu všech občanů a být s nimi neustále v osobním kontaktu v celém senátním obvodu během svého funkčního období.

Radomil Bodzsar.Zdroj: Deník / VLP ExternistaRADOMIL BODZSAR, STAROSTA MOŠNOVA

1. Kandidovat do Senátu jsem se rozhodl proto, že jsem byl požádán kolegy z SPD jako úspěšný starosta, abych využil své zkušenosti při jednání s lidmi při prosazování programu.

2. Proč by si voliči měli vybrat mne ? Protože jednám se všemi přímo a rovně. Podání ruky a dané slovo je pro mne závazné jako sepsaná smlouva. Dělám to, co jiní jen slibují.

DANIEL PAWLAS, POSLANEC PČR – do uzávěrky vydání se nevyjádřil.