"Lidé mohou zasílat návrhy na stromy, které mají rádi, ke kterým mají výjimečný vztah nebo třeba na ty, o nichž si myslí, že si zaslouží ochranu a péči, jíž se jim nedostává,“ vysvětlila koordinátorka ankety Strom roku, vyhlašované každoročně Nadací Partnerství a Ministerstvem životního prostředí, Pavlína Binková.

Nominace by měla obsahovat příběh stromu, uvedení lokality, kde strom roste včetně GPS souřadnice, informaci o druhu, výšce, stáří a obvodu stromu a také fotografii nebo obrázek stromu. Z doručených návrhů porota vybere dvanáct finalistů, pro které bude od srpna do října hlasovat široká veřejnost. Výtěžek z tohoto hlasování je určen na výsadbu nových stromů po celé České republice. Odměnou pro vítězný strom bude jeho odborné ošetření spojené s úpravou okolí, které provede společnost Prostrom na jaře příštího roku. Stromy, které jsou ohroženy necitlivým zásahem nebo negativními dopady lidských činností, mohou získat titul Strom hrdina.

Své návrhy mohou lidé posílat na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo také na e-mailovou adresu strom.zivota@nap.cz. Podrobné informace o anketě včetně harmonogramu je možné najít na stránkách www.stromzivota.cz/anketa. (jr)