Jaká byla vaše cesta do týmu Včelky?
Po maturitě jsem studovala jazyky v Olomouci a začala se zajímat o výuku češtiny jakožto cizího jazyka. Nejvíce studentů cizinců je samozřejmě v našem hlavním městě, a proto má cesta vedla právě do Prahy. Jistou dobu jsem poté učila češtinu cizojazyčné studenty na ÚJOPu, který je pracovištěm Univerzity Karlovy. Stále mě to však táhlo také k literatuře, která byla vždy mým největším koníčkem, proto jsem brzy našla cestu k aplikaci Včelka, kde se skloubila moje láska k češtině i čtení. Zároveň jsem ve Včelce začala budovat hlubší zázemí právě pro děti s odlišným mateřským jazykem, a tak se kruh v podstatě uzavřel.

Ilustrační foto.
Vánoce se blíží. Kde v kraji budou letos tradiční trhy?

Co je hlavním posláním Včelky?
Projekt je zaměřen zejména na rozvoj dovednosti čtení u prvostupňových dětí. Hlavním mottem našeho týmu je: Na čtení záleží. Pomáháme dětem, aby měly čtení raději a zdokonalovaly se v něm. Čtení je jedním ze základních stavebních pilířů vzdělání, a proto je pro život opravdu důležité. Pomáháme hravou formou procvičovat všem dětem, avšak největším pomocníkem jsme pro děti se specifickou poruchou učení (zejména s problémy typu dyslexie), zmíněné malé cizojazyčné žáčky a děti, kterým ve čtení „malinko ujel vlak“ a potřebují jen zpátky ve správné stanici naskočit.

Zdroj: Youtube

Postupem času se navíc aplikace rozrostla o další předměty – angličtinu, španělštinu a němčinu. V současnosti plánujeme na žádost pedagogů rozšíření o matematiku.

Jak aplikace působí na děti?
Včelka je moderní formou školní/domácí výuky, která kombinuje textovou, zvukovou i obrazovou složku učiva. Nabízí cvičení „šitá na míru“ konkrétním dětem, zároveň nabízí i možnost úpravy prostředí, a tak je vhodným pomocníkem také pro děti s poruchou pozornosti či dalšími obtížemi. Pro děti se jedná obecně o vítané zpestřením mnohdy neoblíbené aktivity procvičování čtení (či jazyků). Aplikace pracuje s četnými motivačními faktory – slovním povzbuzením, možností opravit vlastní chybu, objektivní i subjektivní zpětnou vazbou a také bodovým hodnocením (tyto body posléze děti směňují za zvířátka a vybavení do vlastní obrázkové ZOO). Samotné děti často říkají, že Včelku „hrají“, což nás velice těší, jelikož tím dokazují, že se nám interaktivní stránka aplikace opravdu povedla.

Speleoterapie využívá klima v přírodních jeskyních, kde vznikají dětské léčebny respiračních onemocnění.
Zázračné tajemství solných jeskyní: jedna návštěva vydá za tři dny na břehu moře

Kdy projekt vznikl?
Tým s aplikací přišel v roce 2013, prvotně sloužila zejména speciálním pedagogům. Můžeme tedy říci, že si Včelka již od prvopočátku velice zakládá na své odbornosti. Od založení aplikace se soustavně pracuje jejím vylepšování a rozšiřování obsahu i funkcí. Postupně přibývají zmíněné předměty, jednotlivá cvičení, kategorie cvičení… Zároveň se snažíme reagovat na požadavky ze strany uživatelů a uzpůsobovat aplikaci tak, aby se všem v prostředí Včelky dobře pracovalo.

Včelka se rozšiřuje nejen o další předměty, ale také územně – tedy o své vlastní jazykové variace. V současnosti má česká Včelka dvě úspěšné sestřičky, které pomáhají se čtením sousedům na Slovensku (aplikace Včielka) a v Polsku (jako Pszczolka). Ačkoliv vznikl projekt již v roce 2013, stále fungujeme jako startup a pracujeme v malém týmu. Sama mám proto v současné době na starosti rozšiřování samotného obsahu, drobnou grafiku, koordinaci zahraničního týmu a propagaci Včelky. Současný kapitán týmu, Michal Hudeček, říká, že jsem jeho „pravou rukou“.

ZŠ Otická.
Roušky, otevřená okna. Tak vypadá v MS kraji návrat těch nejmladších do škol

Je Včelka placená a kolik případně stojí?
Včelku si může uživatel vždy bezplatně a nezávazně vyzkoušet a ověřit si tak, zda je pro něj vhodným pomocníkem. U rodičů je tato zkušební doba stanovena na týden, pro školy je to měsíc. Obecně se snažíme, aby si Včelku mohl dovolit každý, její cena je proto velice příznivá. Pokud se Včelku rozhodne uživatel po zkušební době pořídit, zaplatí za ni jako rodič (pro použití doma) něco málo přes sto korun měsíčně. Škola pak může Včelku pořídit za sedm tisíc korun na rok – v tomto případě pak program funguje v celém areálu školy, všem pedagogům bez výjimky, takže se jedná o velice výhodnou variantu. Včelka je velice oblíbená pro svou možnost sdílení dohledu, klasicky tak s jedním žáčkem může pracovat paní učitelka, maminka a případně i speciální pedagog či jiný zapojený odborník. Všichni tito lidé tak mohou skrze Včelku snadněji spolupracovat. Po březnovém uzavření škol se Včelka ukázala díky této své funkci jako nesmírná pomoc, která umožnila funkční propojení na dálku. V závěru loňského školního roku jsme tak aplikaci nabízeli zdarma všem bez rozdílu, této nabídky využilo na 750 škol a nespočet domácností, což nás nesmírně potěšilo a povzbudilo v dalším snažení.

Kde všude Včelku používají?
Mimo zmíněné domácí a školní prostředí, používají Včelku také mnohá další pracoviště. Zdarma Včelku vždy poskytujeme všem knihovnám, specializovaným poradenským zařízením (PPP, SPC, logopediím), dětským domovům a neziskovým organizacím (př. META, Člověk v tísni aj.). Často se nás ptají, proč není Včelka zdarma pro všechny. Na to pravdivě odpovídáme, že získané finance dáváme zpět do rozvoje a vlastních vylepšení aplikace. Ta roste uživatelům doslova pod rukama a každý si tak může užívat jejich novinek a vylepšení, která přibývají v aplikaci automaticky a bezplatně. Máme velkou radost, že obecná obliba Včelky roste a daří se nám šířit naše čtenářské poselství. Našim hlavním cílem je pomáhat dětem ke zlepšení a podporovat v nich přirozenou touhu po poznání a učení hrou. To se nám díky naším uživatelům daří, takže moc děkujeme!