První etapa projektu probíhala v třinecké nemocnici AGEL v Podlesí již vloni na jaře, kdy modernizací prošel první ze dvou arytmologických sálů. Stavebními úpravami tehdy prošly sálové prostory a starší rentgen Omega byl nahrazen novým moderním vybavením firmy Siemens.

„Díky stavebním úpravám vzniklo již vloni také nové pracovní centrum biomedicinských techniků. Tento prostor je využíván rovněž ke studijním a školícím účelům. Umožňuje tak bezpečné, a přitom přehledné sledování výkonů stážistům a dalším zdravotnickým pracovníkům, kteří se k nám jezdí vzdělávat a školit na různé typy výkonů,“ říká vedoucí lékař arytmologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Jan Chovančík, Ph.D.

Druhá fáze rekonstrukce elektrofyziologických sálů byla zahájena těsně před Vánoci loňského roku a trvala 8 týdnů.

„Abychom nemuseli výrazně omezovat provoz, byla tato etapa naplánována cíleně na konec roku, kdy dochází každoročně k vánočnímu omezení plánovaných výkonů. V dalším období byl pak redukovaný provoz dán spíše celkovými proti-covidovými opatřeními. Samozřejmě akutní a neodkladné výkony byly prováděny během celé doby,“ doplnil MUDr. Jan Chovančík, Ph.D., s tím, že druhá fáze rekonstrukce byla podobně jako ta první pojata komplexně. Hlavním cílem byla výměna rentgenu, kdy starší přístroj z roku 2008 nahradil moderní Artis zee od firmy Siemens.

Moderní pracoviště, které kvalitou odpovídá současné době

Součástí projektu byly také další stavební úpravy, při kterých byly provedeny rekonstrukce podlahových skladeb. Kompletně byly rozebrány a následně vytvořeny stropové podhledy pro nový rentgenový přístroj a jeho komponenty. Ve stropu je také moderní LED osvětlení. Nové RTG přístroje jsou na vyšší technologické úrovni než předchozí modely, jsou také bezpečnější a umožňují provádět výkony při nižší dávce ionizačního záření.

„Na celé modernizaci mne nejvíce těší, že se rekonstrukcí obou sálů a přilehlých prostor podařilo vytvořit moderní pracoviště, které kvalitou odpovídá současné době. Také mne těší to, že celá modernizace proběhla zcela bez problémů a bez časové prodlevy a také, že při ní nebyl narušen provoz ostatních katetrizačních laboratoří, které jsou umístěny v těsné blízkosti,“ sdělil doktor Chovančík.

Zmodernizované arytmologické pracoviště je zaměřeno na léčbu nemocných s poruchami srdečního rytmu, které zde odborníci léčí pomocí miniinvazivních léčebných metod, které neustále rozvíjejí.

„Ročně implantujeme asi 750 trvalých kardiostimulátorů a implantabilních kardioverter-defibrilátorů a provádíme více než 500 katetrizačních ablací, včetně složitých komplexních ablací, které jsou vyhrazeny jen na určitá centra v české republice. Mimoto jsme v roce 2020 zavedli do praxe dvě nové metody, a to implantaci speciálních kardiostimulátorů, které nepotřebují ke své funkci klasické stimulační elektrody, a dále také speciální stimulační metodu, která je vhodná pro určitou skupinu pacientů, tzv. hisovskou stimulaci,“ uzavřel vedoucí lékař arytmologie Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí MUDr. Jan Chovančík, Ph.D., s tím, že i letos zde budou obohacovat léčebný repertoár o nové metody.