Speciální učebnu vybudovala škola z původní žákovské knihovny. Její vybavení stálo zhruba 600 tisíc korun, které škola použila z tří a půl milionového grantu Evropského sociálního fondu.

Ten se škole podařilo získat na projekt Otevřeme autistům cestu k lidem a poznání, který má pomoci dětem s poruchou autistického spektra zařadit se do běžné výuky na základní škole. „Malí autisté potřebují stabilní zázemí a pocit jistoty. Proto je důležité, aby měl každý žák s touto diagnozou své vlastní pracoviště s počítačem. Vzdělávání autistických dětí probíhá nejprve ve speciálních třídách v malých skupinkách, poté je začleňujeme do běžných tříd,“ vysvětlil ředitel Základní školy Ukrajinská Petr Neshoda.

V celé České republice mají speciální třídy pro autistické děti pouze tři školy. Porubskou školu na Ukrajinské ulici v současné době navštěvuje 14 dětí postižených autismem.

Nová učebna bude sloužit nejen v dopoledních hodinách k výuce žáků speciální třídy pro autistické děti, ale bude využita i odpoledne jako studovna a elektronická knihovna pro všechny žáky školy.