Pravidelné spoje by nyní měly až do 29. září jezdit každou pracovní středu a pátek. Autobus vyjíždí vždy v 8.30 hodin ze zastávky Raškovice Ondráš a na cestu zpět se vydává v 11.20 hodin z Lysé hory. Na středeční lince je přednostně 10 míst vyhrazeno pro tělesně postižené občany. V případě přepravy tělesně postižené osoby na invalidním vozíku je však nutný doprovod, protože cestující si musí přesednout na sedadlo a vozík si nechat složit. V autobuse na Lysou horu se však nepřepravují psi, jízdní kola ani kočárky.

Jízdenky na tuto linku je možno předem zakoupit v přepravní kanceláři na frýdecko-místeckém autobusovém nádraží. Pokud po nastoupení všech osob se zakoupenou předplatní jízdenkou zůstanou v autobuse volná místa, mohou nastoupit i další čekající cestující a jízdenku si zakoupí přímo u řidiče. Lidé, kteří si jízdenku nemohou vyzvednout sami, si ji mohou objednat telefonicky na čísle 558 432 515, nebo e-mailem: prepravnikancelarFRM@3csad.cz, nebo pavlasek@3csad.cz.

Po obdržení objednávky zasílá ČSAD FM cestujícímu fakturu a po jejím zaplacení doporučenou poštou objednané jízdenky. V tomto případě je proto nutno počítat s časovým předstihem. V objednávce je třeba uvést datum přepravy, počet dospělých osob a děti a jestli bude jízdenka jednostranná nebo oboustranná.

Přístupová účelová komunikace, která na vrchol Lysé hory vede, je velmi vytížena pěšími turisty a rovněž ji využívají i stovky cyklistů. Lysá hora navíc leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Proto na této silnici na úseku mezi Papežovem a Lysou horou platí zákaz vjezdu motorovými vozidly. Pro značný zájem veřejnosti o návštěvu této lokality se však už před několika lety, zejména z iniciativy bývalého senátora Františka Kopeckého, podařilo s Vládou ČR vyjednat výjimku pro pravidelný sezónní výjezd tohoto linkového autobusu.