Na zastávku budou zajíždět autobusy linek 701 (Lyžbice, škola přes nám. T.G.Masaryka, aut.stanoviště k nemocnici na Sosně), 710 (z Kamionky přes Lyžbice k SOŠ na Kanadě a dále k válcovně C), 715 a 717 (okružní autobusy). Časový harmonogram spojů linek zajišťující obsluhu této zastávky najdou cestující v novém jízdním řádu městských linek. Zavedení MHD do lokality za tratí se podařilo ve spolupráci se soukromým investorem, který vybudoval autobusovou zastávku na své náklady.

AUTOBUSY BY MĚLY NA SEBE LÉPE NAVAZOVAT

„Jízdní řády městské hromadné dopravy Třinec zpracoval dopravce podle svých provozních možností, podle požadavků občanů a částečně i podle návrhu první etapy optimalizace městské hromadné dopravy," komentovala nový jízdní řád MHD vedoucí odboru dopravy na třineckém městském úřadě Miriam Hronovská.

Na základě požadavků cestujících byly provedeny časové úpravy na několika spojích městských linek kvůli návaznosti na ostatní linky, jako tomu je například u linky Kojkovice železniční st. Lyžbice nebo vedení spoje 708 přes zastávku u polské základní školy na Nádražní ulici. „Na trase okružní linky 707 je postavena nová zastávka pod názvem Horní Líštná, státní hranice, která byla v minulých letech zrušena z důvodu výstavby městské tržnice," přiblížila Miriam Hronovská. Od neděle navíc dochází na Českotěšínsku ke změně v dopravní obslužnosti území. Na základě výběrového řízení na autobusového dopravce bude nově v této oblasti provozovat autobusové příměstské linky dopravce ČSAD Havířov. „Z tohoto důvodu Koordinátor ODIS navrhl změnu označení stání autobusů na autobusovém stanovišti v Třinci. Nástupiště A (označníky 1 5) bude vyhrazeno příměstským linkám dopravce ČSAD Havířov," doplnila mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová.