Devět měsíců poté, co třinečtí zastupitelé schválili vyhlášku zakazující provoz výherních hracích přístrojů (VHP), se notoričtí hráči dočkali nemilého překvapení.

„Vzhledem k tomu, že poslední povolení ke klasickým výherním hracím přístrojům končila ve městě k 31. prosinci 2011, tak dnes by v Třinci již neměly být v provozu žádné,“ řekl včera redakci Rafał Zawadzki, vedoucí právního oddělení městského úřadu.

Dodal, že pokud VHP v nějaké provozovně je, jde o nelegální záležitost. Podle něj by se mohlo v takovém případě jednat o trestný čin, konkrétně o neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry.

Ještě v polovině loňského března bylo v Třinci povoleno 162 VHP. Pak však přišla vyhláška, která tyto přístroje v celém městě zakázala. Začala platit 20. dubna, tedy den po schválení zastupitelstvem, což zákon v určitých případech dovoluje.

Zawadzki uvedl, že účinnost obecně závazných vyhlášek, vydaných dle novelizovaného zákona o loteriích, se posouvá o tři roky. Což v praxi znamená, že interaktivní videoloterijní terminály (IVT), které ministerstvo financí povolilo před účinnosti původní třinecké vyhlášky loni na jaře, „dojedou“ k 31. prosinci 2014. „Ovšem ministerstvo financí nesmí v tomto období další interaktivní videoloterijní terminály povolit,“ konstatoval. Připomněl, že Ústavní soud loni uznal, že obce mohou vyhláškou vydanou podle loterijního zákona regulovat také umístění IVT a případně i dalších přístrojů, jejichž provoz povoluje ministerstvo financí.

„Vzhledem k tomu, že loterijní zákon se od 1. ledna 2012 podstatně mění, bylo nutné pozměnit i vyhlášku města tak, aby loterie byly striktněji vymezeny, neboť zákon nově definuje některé loterie, zejména pak poprvé rovněž definuje IVT,“ shrnul Zawadzki s tím, že město Třinec má tedy od loňského 20. dubna úplný zákaz provozu všech hracích přístrojů, tedy zejména VHP a IVT, na celém svém území.

„Od této doby již nemohlo být na tyto přístroje vydáno povolení ani ze strany ministerstva financí. Během kontroly úředníků městského však bylo zjištěno, že ministerstvo několik povolení v tomto období vydalo,“ řekl Zawadzki. Podle něj existuje právní rozbor, z něhož vyplývá, že ministerstvo financí by již teď mohlo rušit veškerá povolení k interaktivním videoloterijním terminálům, a podobné stanovisko zastává rovněž Ústavní soud.

„Na ministerstvo jsme zaslali několik žádosti o přehodnocení těchto povolení, zatím však bez odezvy,“ uvedl právník třineckého městského úřadu.

Vyhlášku loni zkritizovali podnikatelé. Například Ivo Štefan tvrdil, že to nahrává velkým firmám z Prahy i společnostem, které sídlí v daňových rájích.

„Této problematice se věnuji patnáct let. Ten problém absolutně nevyřešíte,“ řekl Štefan zastupitelům. Jen v roce 2010 se v třineckých automatech prosázelo 101 milionů korun.