„Regulační poplatky pacienti zaplatí po ošetření u zdravotních sester v jednotlivých ambulancích. Poplatek za ošetření v běžné ordinační době je ve výši třiceti korun,“ uvedla tisková mluvčí frýdecké nemocnice Inéz Bohdanová Bortoliová. „Vybírání regulačních poplatků prostřednictvím automatů neplánujeme,“ dodala.

Poplatky se týkají také ošetření na pohotovosti, tady však budou devadesátikorunové. Pacienti pak budou muset zaplatit i v lékárně, a to za každou položku na receptu třicet korun. Regulační poplatek není doplatek za léky, ale naopak se k němu přičítá. Na volně prodejné léky se však poplatky nevztahují. „V případě hospitalizace činí regulační poplatek šedesát korun. Pacienti mohou své platby uhradit buď na centrální recepci nemocnice nebo v pokladně, případně mohou využít i bezhotovostní platby,“ informovala Inéz Bohdanová Bortoliová.

Obsluha je snadná

V Třinci je situace jiná. „Naši pacienti budou moci platit prostřednictvím tří platebních automatů umístěných v areálu nemocnice. Před návštěvou lékaře si pacient zakoupí kupón, se kterým přijde na ošetření,“ vysvětlila tisková mluvčí třinecké nemocnice Lenka Franková. Jeden z platebních automatů je umístěn hned za vrátnicí u vstupu do nemocnice, druhý pacienti najdou ve vestibulu hlavní budovy a třetí bude k dispozici v prostorách příjmového oddělení.

Automaty jsou opatřeny návodem, jejich obsluha je jednoduchá a v prvních dnech je u každého z nich k nápomoci i někdo z personálu nemocnice. Fronty se u nich netvoří. Kupóny mají neomezenou platnost a jsou přenosné. Pokud některý z nich pacient nespotřebuje, může si jej nechat na příští ošetření u lékaře. Nepoškozený kupon je ale také možné vrátit v pokladně nemocnice,“ sdělila Lenka Franková. „V areálu nemocnice jsou však také ambulance soukromých lékařů a další zdravotnická zařízení. V těchto zařízeních tyto kupony použít nelze. Je možné jimi hradit pouze péči poskytnutou Nemocnicí Třinec,“ podotkla tisková mluvčí.

Názory pacientů se různí

V automatech však není možné platit za pobyt v nemocnici. Za ten budou pacienti platit hotově nebo platební kartou v den propuštění nebo nejpozději do osmi dnů po propuštění v pokladně nemocnice nebo na příjmovém oddělení. Pokud ale hospitalizace překročí třicet dnů, budou se účty vystavovat vždy ke konci měsíce. „V rámci bezpečnostních opatření budeme přijímat i zálohové platby na pobyt v nemocnici. Chceme tak předejít riziku krádeží větších částek, které by jinak pacienti u sebe museli přechovávat až do ukončení hospitalizace,“ řekla Lenka Franková.

Regulační poplatky jsou příjmem nemocnic. „Jejich vybírání je dáno zákonem, není to výmysl nemocnice. Pobyt v nemocnici se pacientům snažíme všemožně zpříjemnit. Koncem loňského roku jsme například nakoupili nové matrace, oddělení jsou vybavena televizemi, celou nemocnici modernizujeme,“ konstatovala tisková mluvčí. Někteří pacienti jsou smířeni s osudem, jiní brblají. „Setkáváme se i s agresivními projevy, lidé si zlost ventilují na zdravotnících. Ti jsou v tom ale skutečně nevinně,“ dodala Lenka Franková.