O parkovací místa v městech je doslova boj. Když tak na nich stojí roky nepojízdné vraky, není divu, že lidé bombardují radnici s žádostí o odtah vozidla.

Neúprosné statistiky

V loňském roce ve Frýdku-Místku vyřešili 68 případů z 98 odstavených aut, které byly nepojízdné nebo bez platné technické kontroly. To je úspěšnost 69 %. Letos dle tiskové zprávy města už zmizelo 15 autovraků z veřejného prostoru.

V případě Třince je úspěšnost v tomto směru velmi vysoká, kdy podle tiskového oddělení města majitelé v 98 % případů zajistí nápravu a odstranění autovraku sami po účinném poučení o možných následcích. V roce 2022 bylo takto odstraněno z ulic města Třince 25 vozidel, v roce 2023 to bylo 18 a letos zatím 8. Ve dvou případech za posledních 7 let muselo město přistoupit k likvidaci autovraku na vlastní náklady.

Dlouhé lhůty a náročná administrace protahují proces

Občané, kteří se obracejí na město s žádostí o vyřešení vraků, které zabírají místo, mají často pocit, že město může evidentně nepojizdné auto samo odtáhnout. Ovšem proces než město může vzít situaci do vlastních rukou je mnohem náročnější.

„Zpravidla nejtěžší je majitele nalézt a kontaktovat, neboť ne vždy se jedná o občany Třince. Mnohdy jde o mravenčí práci, jejíž úspěch nezřídka závisí na spolupráci s ostatními policejními odděleními a obecními policiemi napříč Českou republikou,“ říká Stanislav Cieslar, mluvčí města Třince.

„Pokud se nepodaří provozovatele vozidla oslovit, pak se vše řeší tzv. úřední cestou. Musíme rozlišit, jestli se jedná o vrak nebo o vozidlo bez platné technické kontroly. Majitelé pak mají lhůtu 2 měsíce situaci napravit. U vraků po této době město jako vlastník komunikace zajistí ekologickou likvidaci. Další 3 měsíce navíc pak mají majitelé u aut bez technické kontroly než je podán návrh na prodej vozidla ve veřejné dražbě,“ vysvětluje Stanislav Cieslar, tiskový mluvčí Třince.

Tyto lhůty platí, pokud je provozovatel vozidla znám a pokud je bezproblémově doručováno oznámení. V opačném případě je proces delší, je nutné ustanovit opatrovníka a doručuje se prostřednictvím úřední desky.

Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích by se měli řídit i ve Frýdku-Místku a dodržovat stejné principy. Zda-li tomu tak je se ale Deníku nepodařilo zjistit, neboť totožné dotazy, které byly k problematice zaslány tiskovému oddělení v Třinci, zaslal Deník i do Frýdku-Místku, kde ovšem na dotazy odmítlo tiskové oddělení odpovědět a odkázalo na vydanou tiskovou zprávu.

V té magistrát F-M potvrzuje administrativně náročnou proceduru likvidace vraků.„Město je nuceno zahájit administrativní proces s povinnými lhůtami, vyžadující ohledání technického stavu vozidla, zaslání výzev k odstranění vozidla, zajištění finančních nákladů na odtah vozidel z místa nálezu na vybrané parkoviště a poté nákladů na přemístění vozidla z vybraného parkoviště do zařízení na ekologickou likvidaci,“ popisuje náměstek Lukáš Slíva.

Upřesnění povinných lhůt, o kterých Slíva mluví, v tiskové zprávě chybí.

Finanční postihy pro majitele

Dělat mrtvého brouka se majitelům vraků nevyplatí. „Po majiteli zpětně vyžadujeme vzniklé náklady. Jde o klasický odtah, záleží odkud auto odtahujeme. Třinec je rozsáhlý, třetí největší město podle rozlohy v Moravskoslezském kraji,“ komentoval mluvčí Třince.

V průměru jsou v Třinci nahlašovány obyvateli jedno až dvě odstavená vozidla měsíčně. Ve většině případů tak občané činí přes chytrou aplikaci Třinec v mobilu nebo přes odbor dopravy či tiskového mluvčího města.