„Zřízení denního centra bude sloužit osobám sociálně vyloučeným a lidem bez přístřeší, kteří z různých důvodů přišli o své bydlení. Realizací tohoto projektu dojde k rozšíření prostor denního centra, jehož současná kapacita zařízení je zvláště v zimním období nedostačující,“ konstatovala primátorka města Eva Richtrová.

„Dojde tím také ke zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb, které bude moci využívat větší počet osob z této cílové skupiny. Tito lidé budou mít možnost samostatného vstupu do denního centra, budou moci využít nově vybudovanou šatnu k odkládání svršků, novou sprchu a nový kuchyňský kout pro ohřev jídla,“ vysvětlila primátorka. (jr)