Návštěva areálu školy, kde se učí budoucí zemědělci, mechanici, logističtí pracovníci, autoelektrikáři nebo opraváři, je součástí programu vlády při dvoudenním turné po Moravskoslezském kraji. Premiér Babiš si s několika dalšími členy vlády nejdříve prohlédne stávající dílny a zázemí školy a pak také místo, kde by měly vyrůst nové dílny. V poledne by měla ve sborovně začít půlhodinová Babišova debata s žáky školy. Vedení školy předpokládá, že debatovat bude zhruba třicítka žáků převážně z vyšších ročníků.

„Po debatě s žáky půjde pan premiér se svým doprovodem ještě na vyhlášení mezinárodní soutěže svářečů Zlatý pohár Linde. Shodou okolností se ve středu v poledne budou vyhlašovat výsledky,“ přiblížil ředitel Střední odborné školy Pavel Řezníček.

Celá delegace bude obědvat ve školní jídelně. „Je to netradiční, ale návštěva je v poledne. Vládnímu zástupci, který tady byl domlouvat podrobnosti, jsem nabídl takovou možnost. S díky to přijali,“ podotkl ředitel. Podle něj čeká na vládní představitele běžný školní oběd. „Je to samozřejmě trošku upravený jídelníček. Není v ten den nabídka dvou jídel, protože účastníků svářečské soutěže je kolem dvou set, takže jsme museli usnadnit provoz kuchyně kvůli velkému počtu odebraných jídel,“ přiblížil ředitel školy.

Kdo nebude mít chuť na guláš, hlady ze školy neodejde. „Budeme mít připraveno několik dietních jídel, a to kuřecí plátek se zeleninou, protože ne všichni můžou klasický guláš,“ doplnil ředitel Řezníček.

Hlavním smyslem vládní návštěvy ve škole je příprava výstavby nových dílen. Kraj jako zřizovatel školy plánuje výstavbu dvou nových budov školních dílen v ulicích Lískovecká a Na Hrázi. Aktuálně se odborný výcvik ve škole vyučuje v nevyhovujících prostorách. Předpokládané náklady na vybudování dílen pro strojírenské obory v Lískovecké ulici činí zhruba 126 milionů korun a dílen pro automobilní a zemědělsko-technické obory v ulici Na Hrázi zhruba 81 milionů korun. Projekt dílen je připraven a řeší se financování.