Překážka chrání především ropuchy obecné, aby se při pravidelné migraci k vodní nádrži nedostaly na vozovku pod kola projíždějících vozidel.

Podobné bariéry jsou i jinde v tuzemsku, dobrovolníci obojživelníky přenášejí na druhou stranu silnice. Masová migrace žab je obvykle otázkou několika dnů.

Magistrátní odbor životního prostředí a zemědělství sem překážku vůbec poprvé umístil už v roce 2006. V lokalitě navíc nechybí dopravní značka s označením zvěře.