Prázdná nádrž se má napouštět asi za rok. Státní podnik si od akce slibuje, že se zlepší protipovodňová funkce díla, ale také kvalitnější vodu. „Je pravda, že to bude určitý zásah. Omezí se rekreační sezona, ale půjde spíš o omezení pro rybáře,“ řekla Deníku starostka Irena Babicová.

„Baška není destinace, kde by lidé jezdili jen za vodou. Je tu hlavně okolní příroda, Beskydy, to lidi přitahuje,“ vysvětlila. Poznamenala, že kvalita vody v nádrži není dlouhodobě nejlepší, takže lidé, kteří se zde chodí koupat, změnu přivítají.

Miroslav Janoviak z Povodí Odry už dříve uvedl, že vypouštění se plánuje od 15. listopadu. Hladina má klesat maximálně o jeden metr za den, současně se bude brát ohled na možnost úplného odlovu ryb. „Během vypouštění nádrže bude ve vodním toku Baštice pod hrází viditelný zvýšený průtok. Množství vypouštěné vody bude nejvýše takové, aby nebyly ohroženy nemovitosti a infrastruktura v okolí,“ slibuje Miroslav Janoviak.

Odtěžení nánosů pak proběhne příští rok, a to od jara do podzimu. Radní v Bašce akci projednali a schválili již v loňském roce. Podle Babicové se bahno nejdříve uloží na meziskládkách a později bude odvezeno. „Momentálně děláme v obci kanalizaci, týká se to i lokality kolem nádrže, a tak tyto stavby budeme muset koordinovat,“ naznačila starostka. Janoviak konstatoval, že dosažení „zásobní hladiny“ Povodí Odry očekává nejpozději během jarního tání v roce 2013.

Vodní nádrž v Bašce vznikla v místech, kde býval asi dvacetihektarový rybník. Bylo zde bohaté jíloviště, které poskytovalo materiál pro výrobu kvalitních „bašťanských cihel“. Stavba začala na podzim 1958 a do provozu ji uvedli v lednu 1961. Celková vodní plocha je 33,5 hektaru. Nádrž slouží k rekreaci, od roku 2006 se zde vždy v srpnu konají i populární Baškohrátky