„O víkendu 12. a 13. září proběhne v bazilice III. velká frýdecká pouť Narození Panny Marie,“ konstatoval pastorační asistent farnosti sv. Jana Křtitele ve Frýdku Lumír Velart. Lidé by si zdejší pouť ovšem neměli představovat jako sjezd kolotočářů a prodejců tretek. „Jde o čistě náboženský svátek. Pokud u kostela vůbec budou stát nějaké stánky, pak jenom jeden či dva, ve kterých budou k dostání růžence, svaté obrázky, svíčky a podobně,“ pověděl Lumír Velart.

Pouť začne v bazilice už v sobotu 12. září v 8 hodin ráno mší svatou. V 16 hodin potom proběhne mše v polském jazyce. „V 17 hodin bude následovat pobožnost a v 18 hodin slavnostní den vyvrcholí večerní mší svatou a římským průvodem, kdy věřící vyjdou z kostela, společně projdou křížovou cestou u baziliky a vrátí se zpět do kostela, kde proběhne požehnání,“ upřesnil pastorační asistent.

Letošní III. velká frýdecká pouť Narození Panny Marie pak bude pokračovat v neděli, kdy v bazilice proběhnou mše svaté v 7, 8, v 9.30, 11 a v 18 hodin. V 10 hodin kromě toho proběhne i latinská mše svatá v nedalekém Farním kostele u Zámeckého náměstí. „V Lískovci a ve Starém Městě v neděli mše svaté nebudou slouženy,“ upozornil Lumír Velart.

Kostel Navštívení Panny Marie byl postaven v polovině 17. století na místě, kde podle pověsti dělníci při kopání hlíny nalezli kamennou sochu Panny Marie. Přenesli ji do Farního kostela, ale další den ji nalezli na původním místě, kde ji vykopali. Další den ji pak prý odnesli do zámecké kaple, ale i odsud se socha nevysvětlitelným způsobem vrátila zpátky na své původní místo, kde pak nakonec byla ponechána.

Když lidé ze širokého okolí uslyšeli o tomto zázraku, vydávali se na toto posvátné místo, u sochy konali pobožnosti a přinášeli milodary, za které pak mohla být kolem sochy postavena dřevěná kaple. Poutníků z celého Slezska, Moravy, Uher a Haliče i jejich darů stále přibývalo, až dal roku 1740 hrabě Pražma na tomto místě vystavět zděný kostel. Vysvěcen byl roku 1759 a dokončen v roce 1777. Socha Panny Marie byla umístěna nad svatostánek, který poutníci občas nazývají Slezské Lurdy.

Přesně před deseti lety, 30. srpna 1999, papež Jan Pavel II. kostel povýšil na baziliku minor. Právě k tomuto významnému výročí proběhne v bazilice v neděli 11. října v 10 hodin slavnostní mše, kterou bude sloužit biskup Ostravsko-opavské diecéze monsignor František Lobkowitz. Od 17 hodin je potom v bazilice Navštívení Panny Marie plánován slavnostní koncert duchovní hudby, jeho program však bude upřesněn později.