Již od nejútlejšího mládí se věnují počítačům děti a mládež. Ale konají se i různé kurzy pro seniory. Tak tomu bylo i v Palkovicích, kde místní Senior klub uspořádal ve zdejší škole kurz na počítačích, kterého se zúčastnilo 7 členů. Jsou však i samouci, kteří si pořídí počítač a tento se jim stal denním koníčkem pro vzdělání i zábavu. Jedním z nich je i bývalá učitelka Marie Bednářová, která vloni oslavila devadesát let.

„Loni, když jsem měla jubileum, tak se mě vnuci ptali, co bych si přála. Řekla jsem jim o mobilní telefon a tak mi ho koupili. Pak jsem si všimla, že pracují na počítači a také o ten jsem měla zájem, a tak mi pořídili již starší počítač,“ řekla Bednářová. Bývalá učitelka se zaučovala moderní technice a to z počátku díky knihovnici Šlajerové, která ji zasvěcovala do jeho tajů. Doma jí pak pomáhali její vnuci, a tak se stal počítač nedílnou součástí denního života.

„I když jsem celá léta učila děti angličtinu, tak nyní znovu jsem objevila kurz angličtiny, kterému se stále věnuji a poznávám nové věci, které jsem nikdy nevěděla. Mnohdy, když potřebuji zjistit řemeslníky pro údržbu domu či zahradníky, najdu si na internetu tyto lidi, což je pro mě jako starší osobu velmi výhodné,“ přiznává Bednářová. Možno tedy říci, že se Marie Bednářová sžila ve svém věku s tímto počítačem. „Já si ho nemůžu vynachválit a jsem velmi ráda, že jsem si ho pořídila a že na něm umím pracovat,“ uzavřela Bednářová.

VILÉM VLK