Součástí oslav byla také bohoslužba v kostele Panny Marie v Hodoňovicích. Do posledního místa zaplněný hodoňovický kostel byl svědkem slavnostní chvíle. Atmosféru při bohoslužbě svým zpěvem obohatili také členové Lašského smíšeného pěveckého sboru – sboru, jehož sbormistrem byl oslavenec téměř čtyřicet let (1952 až 1991).

Po ukončení bohoslužby pak děkan místecké římskokatolické farnosti Josef Maňák nejenom poblahopřál jubilantovi, zhodnotil jeho mimořádně významný podíl na rozvoji sborového zpěvu, ale rovněž ocenil celoživotní obětavé působení jubilanta a varhaníka v několika chrámech našeho regionu.

Tato skutečnost byla završena poctou, které se dostalo asi jen málo lidem. Z rukou Josefa Maňáka převzal Kolčář vzácný dar, krásně upravený pamětní list, kde se uvádí, že Svatý otec Benedikt XVI. uděluje drahému Adolfu Kolčářovi své apoštolské požehnání za celoživotní službu varhaníka a vedoucího pěveckého sboru.

FRANTIŠEK VANÍČEK