Na tomto benefičním koncertu vystoupí Jakub Tichý, David Stypka, René Souček a Madfalls. Všichni umělci vystupují bez nároku na honorář. Vstupné činí 60 korun, však můžete přispět, kolik budete chtít. Hudební klub Stoun se otevírá v 18 hodin.

Občanské sdružení Opora dětem zahájilo 11. dubna 2013 provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve Frýdku-Místku. Je rodinného typu pro 12 dětí z Moravskoslezského kraje, především pak z lokalit Frýdku-Místku, Ostravy a okolí. Zařízení je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně. Cílovou skupinou jsou děti ve věku od 3 do 18 let, které jsou odkázány na pomoc ostatních, tedy svého okolí.

Umisťovány jsou tady děti, které vyžadují okamžitou pomoc, poskytují zde pomoc dětem týraným, zanedbávaným a zneužívaným, dále dětem postiženým a znevýhodněným přechodnou či dlouhodobou ztrátou bezpečného rodinného prostředí nebo pobytem v sociálně patologické, dysfunkční či nefunkční rodině bez dostatečného finančního a materiálního zázemí, podporu psychoterapeutických a speciálně pedagogických aktivit s dětmi, poskytující psychologickou pomoc, etopedickou podporu, plnohodnotné využití volného času dětí, doprovod a zajištění primární a sekundární zdravotní péče.

Poradenství

Bezplatné a anonymní poradenství pro rodiče a děti je nově realizovaná aktivita občanského sdružení Opora dětem. Cílem je poskytnout rodičům či jiným lidem odpovědným za výchovu dětí základní informační servis a odborné sociální poradenství v oblasti péče o děti s projevy rizikového chování. Dětem pak možnost využít anonymní poradenství v situacích, se kterými si neví rady a nemají se na koho obrátit.

Poradenství je realizováno v prostorách občanského sdružení Opora dětem, Palkovická 305, 738 02 Frýdek-Místek. Další informace o sdružení naleznete www.oporadetem.cz.