Jedná se o revoluční přístroj, který posouvá operace šedého zákalu novým směrem. "Díky použití Centurionu se zvyšuje komfort a bezpečí jak pro pacienta, tak pro operatéra. Unikátnost tohoto přístroje spočívá v tom, že si operatér už před operací zvolí hodnotu nitroočního tlaku, při kterém chce operaci provádět, a tuto hodnotu je schopen za použití Centurionu udržet po celou dobu operace," uvedla Klára Dokoupil Banotová, mluvčí z nemocnice Frýdek-Místek.

K udržení téměř fyziologického nitroočního tlaku napomáhají nové operační koncovky Acitve Sentry, na kterých je právě nitrooční tlak snímán. Původní metody umožňovaly operaci šedého zákalu za mnohem vyššího nitroočního tlaku, který během operace kolísal a mohl stoupnout až na několikanásobnou hodnotu oproti hodnotám fyziologickým. I přes rychlost provedení tohoto zákroku působily tyto výkyvy na zrakový nerv a znesnadňovaly operatérovi práci z důvodu nestability přední komory oka.

Vzrůstalo také riziko vzniku pooperačních komplikací, kdy se u pacientů mohlo vyskytnout rozostřené vidění, otok rohovky a prodloužený průběh hojení.

"Jsme prvním pracovištěm v České republice, které tyto koncovky užívá. Ročně zde provádíme okolo 2000 operací šedého zákalu a tento špičkový přístroj považujeme za výrazný krok kupředu ve zvýšení komfortu a zkvalitnění péče o naše pacienty," uvedl Tomáš Utíkal, primář Beskydského očního centra Nemocnice ve Frýdku-Místku.

Šedý zákal je onemocnění oční čočky, kdy dochází k zákalu čočky a snížení zrakových funkcí. Neléčený šedý zákal může vést až k slepotě. Nejvíce rizikovým faktorem je věk, kdy stoupá riziko vzniku tohoto onemocnění. Onemocnění je častější u žen a důležitá je včasná diagnostika. Lékaři Beskydského očního centra, proto doporučují pravidelné kontroly u očního lékaře, aby mohlo být onemocnění včas odhaleno a léčeno.

Frýdecká nemocnice využívá nový přístroj k operaci šedého zákalu.