„Na letošní kongres jsme vybrali témata komplexního řešení problematiky zlomenin horní části kosti pažní, další přednášky jsou věnovány prevenci trombebolické nemoci a významným tématem této odborné akce jsou také komplikace kloubních náhrad,“ řekl při zahájení sympozia Petr Kozák, primář ortopedického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku a zároveň prezident sympozia.

„Díky rozvoji operací kloubních náhrad, které je nosným programem každého ortopedického pracoviště, stoupá i počet a množství komplikací. Zatímco vývoji nových implantátů a operačním metodám je věnována veliká péče, pooperační rehabilitaci a funkci svalstva není zdaleka věnována taková pozornost,“ dodal Kozák.

První Beskydské ortopedické dny se konaly v roce 2004, kdy slavila frýdecká ortopedie padesátileté výročí své existence, další následovaly ve dvouletých intervalech. Letošního setkání odborníků z oboru ortopedie se zúčastnilo 120 lékařů a 90 sester. Přednášky probíhaly ve dvou sekcích – lékařská v Národním domě a sesterská v Nové scéně Vlast. Zaznělo dohromady 54 přednášek, z toho 37 v lékařské sekci. Závěr pak zhodnotil přednosta Ortopedické kliniky LF a FN Olomouc Jiří Gallo. Vyzdvihl celkově vysokou odbornou úroveň jednotlivých sdělení a dobrou organizaci kongresu.