Nejdřív se asi týden bude odstraňovat zeleň v obou směrech. Začne se od Frýdlantu nad Ostravicí. “Součástí stavby je vrtání pilot, osazení svodidel, terénní úpravy, odstranění oplocení proti zvěři a náhradní výsadba v celém oblasti protihlukových stěn,” informoval mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Motoristé musí mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí počítat s dopravním omezením. Provoz je zde sveden do takzvaného režimu 1 plus 1, což znamená, že zůstává jeden pruh v každém směru volný. Objížďka není nutná.

Lidé z Bašky hovoří o protihlukové stěně jako o dluhu z minulosti. Po modernizaci silnice I/56 a jejím napojení na dálnici D48 tu zábrany nevznikly všude a doplňovaly se postupně. „Slibovali to asi dva roky. Mezitím postavili plot proti zvířatům a ten teď budou bourat,“ vzpomínají místní.

Vodní nádrž Baška mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí vypouštějí, bude se opravovat, biologové tu teď sbírají škeble a mlže, 19. 10. 2022.
VIDEO: Přehrada Baška bez vody, teď tu zachraňují škeble, pak bude rekonstrukce

„Občané se ptali, proč v některých úsecích protihlukové stěny jsou a jinde ne. Je dobře, že se zábtrana staví, je to přínos pro vesnici,“ říká místostarosta Bašky Jan Richter.

Termín dokončení stavby závisí na počasí. “Letos předpokládáme plnění harmonogramu v co nejdelším časovém horizontu. Až do zhoršených klimatických podmínek. Zbytek prací bude dokončen na jaře,“ konstatoval mluvčí Miroslav Mazal. Celá stavba vyjde na 26,6 milionu korun bez daně.

Protihluková opatření jsou živým tématem i severozápadně od Bašky, a to zejména na frýdeckomísteckém předměstí Lysůvky. Z jedné strany nové dálnice D48 je stěna delší než na druhé. Cestáři slíbili nápravu. Zábrany se od roku 2018, kdy měření ukázala překročení přípustné míry hluku, řeší také v části Frýdku-Místku Chlebovice.

Frýdeckomístecká osada Lysůvky, kde místní chtějí lepší zábrany proti hluku z dálnice D48, 8. 11. 2022.
VIDEO: Frýdecko-místecké Lysůvky trpí hlukem z D48, lidem tu chybí lepší zábrany

„Snažíme se vycházet vstříc podnětům veřejnosti v rámci našich možností a zákona. Musíme vycházet z podkladů, jakými jsou hlukové mapy, měření, sčítání dopravy a podobně. Na příkladu Hodoňovic je zřejmé, že problematická místa minimalizujeme,“ brání silničáře mluvčí Mazal.

Snahu o utlumení hluku z dopravy označil ve všech vytipovaných lokalitách za stejnou. Liší se prý jen termíny vyřizování přípravných prací, majetkoprávních vypořádání, připomínek, projektů a výběrových řízení.