Během července proběhnou tři takové akce, a to v termínech 2., 16. a 30. července.

Profesionální právník bude pro občany Brušperku připraven vždy od 15 do 16.30 hodin v klubovně Národního domu.