U příležitosti tohoto výročí proběhnou tento týden ve Frýdlantu nad Ostravicí a v Místku oslavy, kterých se zúčastní i biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Lobkowicz.

„Svatí nežili jen ve středověku. Právě v těchto dnech si připomínáme 50 let od mučednické smrti kněze, řeholníka – redemptoristy, blahoslaveného Metoděje Dominika Trčky, který se narodil v červenci 1886 ve Frýdlantu nad Ostravicí,“ upozornil místecký děkan Mons. Josef Maňák.

Dominik Trčka navštěvoval školy ve Frýdlantu nad Ostravicí, později české gymnázium v Místku a soukromém gymnázium redemptoristů v Července u Litovle. V roce 1910 se pak také stal knězem tohoto řádu. Několik let působil misijně v Čechách a na Moravě, během první světové války se staral o utečence z východu a z Balkánu.

„V roce 1919 přijal byzantský obřad a začal působit mezi řeckokatolickými věřícími na východním Slovensku. Plnil zde misijní a pastorační úkoly, zakládal kláštery redemptoristů a přijal řeholní jméno Metoděj. Nějakou dobu byl také představeným jím založených klášterů ve Stropkově a v Michalovcích. V roce 1935 byl jmenován apoštolským vizitátorem sester baziliánek v Prešově a Užhorodu a krátce poté viceprovinciálem nově zřízené slovenské viceprovincie redemptoristů,“ přiblížil život mučedníka monsignor Josef Maňák.

V roce 1949 komunistická vláda násilně zrušila michalovskou viceprovincii redemptoristů a o rok později zabrala kláštery na území celého Československa. „Řeholníci byli odvezeni do internačních táborů. Otec Metoděj byl obviněn ze spolupráce s biskupem Gojdičem a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na dvanáct let vězení za špionáž a pokus o útěk za hranice. Byl vězněn v Ilavě, na Mírově a nakonec v Leopoldově,“ konstatoval místecký děkan.

Tragickými se pro otce Metoděje staly Vánoce v roce 1958. „V tomto posvátném čase si ve vězení zpíval koledu, kterou však zaslechl dozorce. Hned ho nahlásil nadřízeným a otec Metoděj, protože zpívání bylo ve vězení zakázané, putoval do korekce. Dostal zápal plic a vysoké horečky. Přivolaný lékař konstatoval, že je potřebné jej převézt do nemocnice,“ popisoval osud mučedníka Josef Maňák. Místo do nemocnice však další den komunisté kněze přemístili pouze do samotky s dřevěnou podlahou.

„ Podle očitých svědků do cely přišel už jen umřít. Zemřel 23. března 1959 a hned další den byl pochován na tamním vězeňském hřbitově,“ dodal místecký děkan. Komunističtí pohlaváři rodině kněze ani neumožnili převézt jeho tělesné ostatky do rodného Frýdlantu. Teprve v roce 1968 mohli redemptoristé požádat o převezení tělesných pozůstatků otce Trčky z vězeňského hřbitova do Michalovců.

Lékař, který kněze v Leopoldově ošetřoval, ve svém svědectví vypověděl, že když se mu omlouval, že mu nemohl pomoci, otec Metoděj odpověděl, že se na nikoho nezlobí a všem odpouští. „Otec Metoděj je zářivým příkladem víry v Ježíše Krista, což potvrdil svým životem a mučednickou smrtí. Církev uznala jeho svědectví víry a v dubnu 2001 jej prohlásila mučedníkem. Papež Jan Pavel II. jej společně s řeckokatolickým biskupem Pavlem Petrem Gojdičem 4. listopadu 2001 prohlásil za blahoslaveného,“ připomenul monsignor Maňák.

Na památku otce Metoděje Dominika Trčky proběhne tuto sobotu 21. března od 10.30 hodin v kostele svatého Bartoloměje ve Frýdlantu nad Ostravicí Archijerejská svatá liturgie svatého Jana Zlatoústého. Sloužit ji budou biskup Mons. Ladislav Hučko, biskup Mons. František Lobkowicz a redemptoristé z Čech a Slovenska. Bohoslužbu bude také vysílat televize NOE. Od 15 hodin pak bude v sále frýdlantského domova důchodců připraveno Duchovní pásmo jako vzpomínka na blahoslaveného Metoděje Dominika Trčku. V neděli 22. března pak budou oslavy pokračovat i v Místku. V 10 hodin začne v kostele svatého Jana a Pavla Svatá liturgie sv. Basila Velikého. JANA RUMIANOVÁ