V programu bude připomenuto sté výročí založení ČsOL (Československé obce legionářské), která patřila ke státotvorným organizacím, zastávajícím ideály demokracie a humanismu a v meziválečném Československu se stala se svými takřka 50 000 členy největší veteránskou organizací. Sté výročí založení ČsOL znamenalo významný předěl v životě československých legionářů, kteří se vrátili do vlasti, aby ji pomohli budovat.

Ustavující sjezd vytvořil podmínky pro to, aby se rovněž legionáři z našeho regionu mohli spojit a výsledkem bylo založení jednotné organizace. Zároveň budou připomenuta další významná výročí letošního roku, především 1 100. výročí zavraždění kněžny Ludmily, která byla manželkou prvního historicky doloženého Přemyslovce, babičkou sv. Václava a první českou svatou.

„Je nutné v této souvislosti připomenout, že Těšínsko bylo spojeno s Velkou Moravou (doloženo mj. archeologickým výzkumem na Podoboře) a že Velká Morava v době největšího rozmachu za knížete Svatopluka ovládala i Krakovsko, které v té době rovněž přijalo křesťanství z rukou Velkomoravských kněží,“ připomněl historické souvislosti Petr Majer, plukovník ve výslužbě a předseda ČsOL, jednoty Frýdek-Místek.

100 let Československé obce legionářské.100 let Československé obce legionářské.Zdroj: se souhlasem P. Majera

Druhou osobností je učitel a dlouholetý kronikář Karel Gaura (1911-1998), který se narodil v Bystřici před 110 lety. Karel Gaura byl aktivně zapojen v Sokole, v požární ochraně, v Matici Slezské, aktivně pracoval pro obec Bystřici nad Olší v dalších oblastech veřejného života např. jako knihovník. Byl členem redakční rady časopisu Těšínsko atd.

Třetí osobností je spisovatelka, malířka, výtvarnice a básnířka Marta Rulfová, autorka knihy „Slzy pro Těšínsko“, jejíž sté výročí si letos připomínáme.

Každý z účastníků obdrží účastnický diplom, který bude vydáván již od 9 hod., jubilejní razítko a za donesený kámen na Mohylu české státnosti každý obdrží tzv. Šnejdárkův groš. Pro zájemce je připraven vědomostní kvíz.

V Památníku legionářů bude možné si prohlédnout výstavku na panelech a legionářskou literaturu, Matice slezská představí nejnovější Almanach a nebude chybět občerstvení. Podobně jako v loňském roce, vše za dodržení platných protiepidemiologických opatření.