„Odhaduji, že první blokáda proběhne 15. července dopoledne. Vidím to na 99,9 procenta,“ prohlásil Olšar.

Takzvaná bystřická výzva vznikla v polovině června. Řešit ji mělo ministerstvo dopravy, to však 28. června oznámilo, že rozhodnutí o dopravních opatřeních na silnicích prvních tříd je v kompetenci krajského odboru dopravy. Olšar si myslí, že kamiony by měly obcemi projíždět pouze v nočních hodinách, například v době od 23.00 do 5.00.

„Pořád trvám na tom, že existuje možné a rychlé řešení problému na I/11 – omezit kamiony do nočních hodin. Na otázku, kde budou kamiony odstaveny, odpovídám, že na hraničních parkovištích a podél komunikací na Slovensku a v Polsku,“ tvrdí Olšar.

Uvedl, že pokud by takové rozhodnutí Česká republika oznámila včas, zahraniční přepravci by mohli vše organizovat tak, aby na našich hranicích dlouho nestáli. „Určitý dopravní problém na Slovensku a v Polsku může být týden či čtrnáct dnů. Poté se dopravci situaci přizpůsobí a kamiony přes Třinecko pojedou v noci,“ říká Olšar.

„Pokud vím, tak v Polsku platí předpis, že pokud teplota ovzduší překročí 30 stupňů Celsia, tak polská policie nevpustí kamiony na dálnice, aby jim těžké kamiony nerozjezdily asfaltový povrch. Všichni toto respektují a funguje to. Naši úřednici nemají tolik odvahy jako ti polští, kteří si své komunikace chrání a nikoho se neptají, jestli se jim to líbí,“ uvedl bystřický starosta.

Bez ministerstva to nepůjde?

S odkazem na poslední jednání Olšar tvrdí, že kraj bere „bystřickou výzvu“ vážně a problém v dopravě na I/11 má za kritický, takže kvůli tomu zřizuje krizový štáb, který se tím intenzivně zabývá.

Problém je ovšem v tom, že jde nejen o silnici první třídy, ale zároveň o komunikaci určenou pro evropskou tranzitní dopravu. Ozývají se tak hlasy, že kraj o omezení kamionové dopravy bez ministerstva stejně nemůže rozhodnout.

Pokud se do týdne neobjeví řešení, přijde podle Olšara dvouhodinová blokáda jednoho z přechodů na Jablunkovsku. V praxi to má vypadat tak, že desítky lidí se budou na jednom místě pomalu procházet sem a tam. K akci se chce přidat minimálně jeden krajský zastupitel.

Vznikla i "hrádecká výzva"

K silnici I/11 nyní vznikla i takzvaná hrádecká výzva. Žádá kraj o odklon kamionové dopravy na hlavním tahu v Hrádku, a to na základě usnesení místní rady.

„Naléhavě žádáme o odklonění nebo přinejmenším razantní regulaci kamionové dopravy na silnici I/11 v obci Hrádek. Jmenovaná komunikace prochází staveništěm budoucího společného koridoru přímo v centru obce. Extrémní zatížení zejména kamionové dopravy spolu s vozidly stavby způsobují v Hrádku časté dopravní kolapsy. Občané Hrádku jsou dlouhodobě vystaveni velmi nepříznivým vlivům této stavby, které v poslední době přesahují únosnou mez,“ píše starosta Robert Borski.

„Dle harmonogramu výstavby se v letošním roce situace ještě dramaticky zhorší. Zhotovitelé budou převádět od 26. července veškerou dopravu z I/11na páteřní místní komunikaci, která prochází samým centrem obce. Tento provizorní stav bude trvat zhruba jeden rok. Jakožto představitelé samosprávy podrobně známe místní situaci. Sdílíme rovněž náladu našich spoluobčanů a zcela reálně očekáváme velmi ostré protesty obyvatel, včetně vyjadřování různých forem občanské neposlušnosti s obvyklým lavinovým efektem,“ upozornil Robert Borski.

„Jsme přesvědčeni, že se již v tomto momentě jedná o krizovou situaci, která vyžaduje zcela mimořádný a neodkladný zásah kompetentních orgánů. Z tohoto důvodu žádáme svolání schůzky představitelů kraje a obce, jejímž cílem bude nalezení východiska z krizové situace,“ píše se v dopise.