Březnové čištění:ulice 1. máje 15. března
Beethovenova ulice 17. března
Mozartova ulice 22. března
ulice V. Talicha a J. Myslivečka 24. března
ulice Pod Školou a Nad Stadionem 29. března
ulice Nad Rybníkem 31. března

Označení názvem ulice je pouze orientační. Přesné vymezení je patrné z dopravního značení v dané lokalitě nebo z map, které jsou dostupné na internetových stránkách TS nebo města.

Začátek jarního úklidu je naplánován na pátek 15. března. „Jako vždy však záleží na počasí. Pokud bychom museli pokračovat v zimní údržbě, budeme i pružně reagovat na termín provádění prací spojených s jarním úklidem," řekl předseda představenstva TS Jaromír Kohut. Jako první by na řadu měly přijít autobusové trasy například třída T. G. Masaryka, Zámecké náměstí, autobusová stanoviště, ulice Na Poříčí, Míru, Čs. armády, Ostravská nebo třeba Frýdlantská. Uklízet se budou také hřbitovy a sídliště, začne se v Místku na Rivieře. „Pracovní čety budou postupovat tak, aby do první poloviny června byla očista všude dokončena," ujistil Kohut.

S jarním úklidem souběžně začíná i blokové čištění, které se většinou provádí v úterý a ve čtvrtek, přičemž frekventovaná místa budou čištěna o víkendech. Místa jsou předem označena svislými dopravními značkami, zónou zákazu zastavení s upřesňující dodatkovou tabulí. Rozsah platnosti tohoto značení je vymezen značkou konec zóny zákazu zastavení. Pracovníci uklidí cesty, vyčistí kanálové vpusti a koše, ručně odstraní drny. Povrch cest umyjí vodou z cisterny.

Značení ignorují

V době čištění nesmí v daných ulicích stát zaparkovaná auta. „Bohužel se i přes všechna možná upozornění pracovníci ještě stále setkávají s majiteli vozidel, kteří buď přehlédnou dočasné dopravní značky, nebo je nerespektují," postěžoval si Jaromír Kohut. Auta jsou poté přemístěna na už vyčištěné místo a řidiči dostanou pokutu od strážníků. Minulý rok nešlo vyčistit například ulici Viléma Závady, protože asi čtyřicítka majitelů svá auta nepřeparkovala.

„Kromě plánovaných oblastí čištění se na konci zimního období ve městě provádí i podrobná kontrolní činnost stavu komunikací a chodníků na území města, při které se monitoruje stav živičného povrchu, vodorovného dopravního značení a nečistot v místech, do kterých se při běžné údržbě zametací vůz nedostane," doplnil šéf technických služeb.