Bloková čištění jsou rozsáhlá sezonní akce technických služeb a městské policie. Právě ona musí u této činnosti zasahovat z důvodu, že mnozí upozornění na blokové čištění nevzali v potaz, a jejich zaparkované automobily tak čištění překážel. A že se samozřejmě hříšníci našli, o tom nemůže být vedena žádná polemika.

Co se v takové chvíli s nevhodně postavenými automobily děje? „V případě, že některé vozidlo přesto zůstane v zóně zaparkované, bude přemístěno na již vyčištěnou plochu v rámci zóny blokového čištění,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. I tak ale majitelé finančnímu postihu neuniknou. „Řidiči zaplatí náklady spojené s přemístěním vozidla, a navíc pokutu za přestupek,“ dodala Jana Matějíková.

Ne ve všech případech šlo ale auto pouze přemístit. „Zcela odtažena budou vozidla, která tvoří překážku silničního provozu, to znamená, že stojí například v křižovatce, na chodníku a podobně. Tato vozidla budou odtažena na odtahové parkoviště městské policie ve Frýdku. Přemístění vozidla bude účtováno jako započatý odtah. Za započatý odtah se považuje také případ, kdy bylo zahájeno nakládání vozidla, ale úkon se přeruší případně poté, co dorazí majitel vozidla a vozidlo si sám přemístí. Cena započatého odtahu činí 900 korun. Odtah vozidla na odtahové parkoviště městské policie v případě, že vozidlo se stalo překážkou silničního provozu, činí 1500 korun. Bloková pokuta za přestupek může činit až dva tisíce korun,“ zmínila se o výši pokut mluvčí magistrátu Jana Matějíková.