Spolu s jarním úklidem města pokračuje ve Frýdku-Místku i tradiční blokové čištění ulic, spojené s dočasným zákazem parkování v dané lokalitě. Hned v úterý po Velikonocích budou vyčištěny ulice Habrová a Javorová a ve čtvrtek ulice Topolová a Na Kopci.

„Blokové čištění ulic ve městě probíhá od roku 2007. Cílem je co možná nejlépe vyčistit komunikace od prachu, listí nebo zbytků posypových materiálů po zimě, ale také opravit kanálové vpusti, ke kterým je za běžného provozu problematický přístup,“ připomenul primátor Michal Pobucký.

„Blokovky poběží obdobně jako vloni každé úterý a čtvrtek, výjimečně o víkendech. Počítáme i s několika mimořádnými úklidy, kdy je z různých důvodů nutno ulici vyčistit. V plánu je na osmdesát blokových čištění, která budou ukončena v listopadu,“ řekl Jaromír Kohut, předseda představenstva městské společnosti TS.

Blokové čištění začíná vždy v 8 ráno a končí kolem 13. hodiny. I letos platí, že v době blokového čištění nesmí stát v lokalitě žádné auto. V případě, že některé vozidlo přesto zůstane v zóně zaparkované, může být a bude přemístěno na již vyčištěnou plochu v rámci zóny blokového čištění.

Řidiči se tím ovšem postihu nevyhnou, zaplatí náklady spojené s přemístěním vozidla ve výši 900 korun a navíc pokutu za přestupek, která může být udělena až do výše dvou tisíc korun.

„V loňském roce jsme museli provést 289 odtahů,“ doplnil Jaromír Kohut.

Na blokové čištění upozorňují v týdenním předstihu dopravní značky. Místa jsou označena dopravními značkami Zóna s dopravním omezením zákaz zastavení.

„Upozorňujeme, že zákaz zastavení se nevztahuje pouze na komunikaci, na které je značka umístěna. Platí v celé oblasti, která se nachází za dopravní značkou Zóna s dopravním omezením zákaz zastavení a končí umístěním dopravní značky Konec zóny s dopravním omezením. Značka se tedy neumísťuje před každý vjezd do bočních uliček nebo na parkoviště v rámci zóny a platnost značky nekončí ani za nejbližší křižovatkou,“ upřesnila mluvčí magistrátu Jana Matějíková.