Krátce po půl jedenácté včera nasedli tři trojčlenné hlídky policistů do služebních aut a přes hraniční most se vydaly na místo určené k výkonu služby. Nebylo by to nic zvláštního, kdyby v každém ze dvou českých policejních aut neseděl jeden polský policista a v polské hlídce zase jeden Čech, který s kolegy vyrazil do Chałupek a okolí.

Čeští a polští policisté tak oficiálně zahájili činnost smíšených hlídek, které budou nyní podle potřeby působit na české i polské straně hranice. „Dosah působnosti hlídek bude asi 25 kilometrů, což v případě české strany znamená, že policisté se mohou objevit až někde u Orlové. Do našeho rajónu patří kromě Bohumína také Rychvald,“ upozornil vedoucí obvodního oddělení PČR v Bohumíně Richard Berný.

Okresní ředitelství policie vyškolilo pro potřeby obsazování česko-polských hlídek 6 mužů.

Podle jednoho z nich, Martina Böhma, by služba s polskýmiu kolegy neměla být žádným problémem. Zvláště jazykovým. „Myslím, že s polštinou problémy nebudou. Všichni, kdo žijí tady na česko-polském pomezí, rozumí trochu polsky a naopak česky, takže v tomto nepředpokládám potíže,“ řekl Böhm.

Hlídky budou do terénu vysílat vždy sloužící velitelé z obou států. Nebude to každý den. Kdy a kam přesně půjdou přesně, to určí vždy velitel. „Ten „cizinec“ v hlídce má být jakýmsi komunikačním porostředkem mezi občabnem, který na území druhého státu potřebuje pomoci, anebo pokud spáchal nějaký přestupek, aby se s ním při zákroku dalo rovnocenně komunikovat v jeho jazyce,“ vysvětlil zástupce okresního ředitele pro uniformovanou policii Miloš Poloczek.

Podle něj má takovýto projekt potřeba předvším jako důsledek vstupu obou zemí do Schengenského prostoru. „Otevření hranice s sebou přináší migraci osob i těch, kteří páchají trestnou činnost na území cizího státu. A policie na to musí nějak reagovat. Chci ale zdůraznit, že nám nejde o represi, ale spíše o prevenci,“ dodal Poloczek.

Jeho polský kolega Dariusz Ostrzowski považuje začátek fungování společných hlídek za další pokračování spolupráce mezi českou a polksou policií. „Účinn áa plodná spolupráce mezi námi funguje už několiuž funguje několi let,“ připomněl Ostrzowski.