Avšak v pátek navečer poukázal místopředseda České komory architektů Josef Smutný na údajnou nelegálnost této demolice. „Víceméně jsem se zde ocitl náhodou," řekl Deníku s tím, že podle něj se tato stavba nemůže bourat, ač je demoliční výměr v pořádku. Ministerstvo kultury se totiž nyní zabývá možností zařazení této stavby mezi kulturní památky, což dokládá dopis z 1. dubna letošního roku.

Občanské sdružení Vize FM nedávno podalo žádost o přezkoumání rozhodnutí ministerstva kultury o zařazení mezi kulturní památky. „Město už poztrácelo hodně hodnotných budov. Nemyslím tím jenom halu, stačí se podívat, co udělal průtah. Je to další rána pro Frýdek- -Místek," upozornil tehdy Martin Zouzal z Vize FM. Mohutná továrna s vysokými okny je podle památkářů a architektů cenným skvostem, kulturní památkou se přesto nestala.

Proti se postavil správce konkurzní podstaty a také stavební a krajský úřad. Ministerstvo kultury v dopise potvrdilo, že podnět podpořený primátorem Frýdku-Místku Michalem Pobuckým na prohlášení této přádelny za kulturní památku obdrželo a ve věci zahájilo správní řízení o prohlášení za kulturní památku.

Kontaktoval policisty

Josef Smutný tak v pátek kontaktoval policisty, aby dorazili na místo a demolici zastavili. Argumentoval tím, že v současné době musí majitel budovu podle zákona o státní památkové péči chránit.

„Až do ukončení řízení je potřeba věc chránit před poškozením, zničením nebo odcizením a oznámit ministerstvu kultury každou zamýšlenou a i uskutečněnou změnu jejího vlastnictví, správy nebo užívání," citoval Josef Smutný z vyjádření ministerstva kultury.

Po jednání s policisty přímo na místě se Josef Smutný vydal na jejich služebnu, kde si protokolární cestou stěžoval na údajnou nezákonnost tohoto bourání.

„To, že textilní budovy v našem městě si zaslouží zvláštní ochranu, musí zajistit ministerstvo kultury. My jsme dali najevo, že o to stojíme," řekl minulý týden v rozhovoru pro Deník primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Zastaví se bourání historické přádelny ve Frýdku? Jaký bude její další osud? Deník bude vše nadále sledovat.