Branky procházejí renovací, drátěné pletivo nahrazuje polypropylenová síť. Změněno bude i jejich ukotvení, a to napevno.

„Pevným ukotvením branek eliminujeme možnost jejich převržení a zranění dětí při zápalu hry a zabráníme tím také nešvarům, které umožňovala právě snadná manipulace s brankami po celém hřišti. Často se stávalo, že děti branky přetočily a ležely na nich, čímž docházelo k poškození drátěného pletiva, o které se mohly poranit. Navíc při manipulaci s brankou docházelo také k ničení speciálních povrchů, která některá ze sportovních hřišť mají,“ vysvětlil náměstek primátora Pavel Machala.

Opravu a ukotvení hokejbalových branek zajišťuje městská společnost TS.