„Letošní březen je nově komponován jako „měsíc čtenářů“. Představíme jim knihovnu tak, jak ji neznají, zaměříme se na nové služby,“ slibuje ředitelka třinecké knihovny Martina Wolna.

Březnových akcí není více než během ostatních měsíců. V knihovně se totiž stále něco děje, a to po celý rok. Zpráva o činnosti knihovny za rok 2009 hovoří o tom, že loni se do knihoven v Třinci zaregistrovalo 4 385 čtenářů. Čtenářů do 15 let se zaregistrovalo 1 220.

Knihovnu a její pobočky navštívilo 94 620 lidí, z toho 13 290 tvořili návštěvníci na internetu. Bylo uskutečněno 201 403 výpůjček. On-line služby využilo 14 320 uživatelů – jedná se o hledání v katalogu, samoobslužné čtenářské konto a hledání v databázích. Do knihovního fondu bylo nakoupeno 4 340 nových svazků knih, takzvaných přírůstků. „K tomu knihovna pořídila 1 787 nových svazků z dotace kraje na výkon regionálních funkcí, celkový přírůstek tak byl 6 218 svazků,“ upozornila Wolna.

V třinecké knihovně se během roku uskutečnilo celkem 271 akcí pro veřejnost, z toho 232 pro děti. Na všechny kulturní a vzdělávací akce knihovny zavítalo během roku 2009 hned 8,5 tisíce návštěvníků.