Cílem je upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři, nezaměstnaní, matky na mateřské dovolené. V knihovně mimo jiné připravili výukové lekce pro začátečníky – práce s internetem a s textovým editorem WORD – určeno pro seniory, ženy na mateřské dovolené, nezaměstnané (nutno objednat se ve studovnách). Dále soutěže pro děti: výtvarná soutěž pro děti ke 130. výročí narození Eduarda Štorcha a Velké knihovnické putování a 28. března celostátní akci Noc s Andersenem.

Ve čtvrtek 6. března proběhne od 14 do 18 hodin sociální poradna, kdy Petr Mikulec odpoví na vaše dotazy v místecké studovně nebo v online diskusi na www stránkách knihovny. V pátek 7. března je v 18 hodin na programu beseda Petra Plačka – V českých vesnicích v rumunském Banátu (Modrý salonek). Ještě před ní dojde v 17 hodin k slavnostnímu vyhlášení výsledků 15. ročníku literární soutěže Můj svět (knihovna Frýdek, Jiráskova).

Ve středu 12. března se ve 14 hodin uskuteční beseda s autorkou knihy Současní čeští autoři knih pro děti a mládež Ivanou Hutařovou (Modrý salonek). Tentýž salonek hostí v pátek 14. března ve 20 hodin koncert Selectone. Od 24. do 29. března proběhne v knihovně Frýdek přehlídka Literaturou napříč 20. stoletím.

(mach)