Konec zimy se již brzy projeví i na stavu zvířecí populace v mysliveckých honitbách. Prvním ukazatelem začátku jara jsou například malí zajíčci, kteří jsou sice vysoce odolní k rozmarům počasí, ale nevypěstovali si odolnost vůči zemědělské mechanice a lidskému pachu.

Prvním faktorem, který přispívá k vyšší úmrtnosti zajíčku, je přemnožení predátorů, jako jsou například krakvcovití a samozřejmě také útoky drobných šelem. Kromě těchto přirozených nástrah, číhající na mláďata, jsou i lidé, a to zejména sedící v zemědělských strojích, po jejichž průjezdu zbudou na poli pouze krvavé skvrny, a také přehnaně starostliví občané se sklony k záchraně čehokoli osamělého v lese.

Co se týče prací na polích, které čekají zemědělce na přelomu března a dubna, jsou v ohrožení zejména živočichové žijící na polích. Mezi tyto patří i zmiňovaní zajíčci. „Setkáváme se s úbytky drobných živočichů. Bohužel, tyto úbytky zaznamenáváme například i při sečení trávy, kdy mohou zemřít i větší zvířata,“ sdělil předseda Okresního mysliveckého spolku Nový Jičín Josef Pavelka. Zemědělci by měli podle zákona používat plašící zařízení, ovšem ne vždy se tak stane. „Vyčítáme to zemědělcům, když nic takového nedělají. Ale pokud existuje nějaká spolupráce mezi nimi a myslivci, tak to většinou dělají,“ dodal Pavelka. Pokud se k myslivcům dostane oznámení o zahájení zemědělské činnosti včas, jsou schopni vyrazit do prostoru a, někdy i pomocí psů, zvířata z areálu vyhnat.

Další ohrožení představují pro nově narozená mláďata lidé. Často totiž zapomínají na základní pravidlo a zvířat se dotýkají. Někdy také dojdou k myšlence, že jsou zvířata opuštěná a vezmou si je domů. Tady se však dostávají do křížku se zákonem. Ponechá-li si totiž takový dobrodinec doma divoce žijící zvíře, dopustil se trestného činu pytláctví. „Lidé by si takových zvířat neměli všímat. Nechat je být, nedělat kolem žádný povyk. Je to vždycky problematikcé,“ uzavřel předseda.